فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ترجیح می‌دهند سری را که درد نمی‌کند دستمال نبندند

ناصر نامدار؛ گروه ورزش

خوشحال بودم از ایــن بابت که به ایران می‌آیم و در کنار این هواداران پرشورو پرتعــداد برای آنها بازی می‌کنیم و تکل می‌زنیم و انگیزه‌مان روزبه‌روز بیشتر
می‌شود. اما متاسفانه با شرایطی که است فقط دو سه بازی ســعادت این را داشتم که در کنار هواداران بازی کنیم. ناراحت هســتیم که هواداران نیسـتند. پیشنهاد
داشتم و دارم. اما شرایط به شکلی است که دوســت ندارم تیم را تنهــا بگذارم. به خاطر شرایط روحی و وضعیت کنونی و نبود هوادار، واقعاً و صادقانه اگر بخواهم بگویم، هیچ روحیه‌ای ندارم. انگیزه‌ای برای بازی کردن ندارم. اینها بخشــی از حرف‌های مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع ملی‌پوش پرســپولیس اســت. 

واقعیت این است که دوباره از لیگ قطر پیشنهاداتی دارد و اگر قراردادش اجازه می‌داد همین حالا از پرسپولیس می‌رفت. اما چیزی که پورعلی‌گنجی به آن اشاره کرده یک واقعیت انکار نشدنی است. از هفته هفتم و با شروع اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، حضور هواداران در مســابقات لیگ برتر دوباره
ممنوع شد. در دو فصل گذشته هم شیوع کرونا باعث شده بود مسابقات لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار شود. با بهتر شدن وضعیت کرونا در ایران، ممنوعیت حضور
تماشــاگران در فصل جدید لیگ برتر برداشته شد اما از هفته هفتم و با شروع اعتراضات،ممنوعیت‌ها دوباره وضع شد. موضوعی که پورعلی‌گنجی به آن اشاره کرده همین است. ورزشگاه خالی از تماشاگر انگیزه بازیکنان را تقریبا به‌صورت کامل از بین میبرد. مســاله‌ای که خیلی از اهالی فوتبال بارها به آن اشاره کرده‌اند این اســت که جذابیت فوتبال به حضور تماشــاگران در ورزشگاه‌هاست. در همین مدتی که حضور تماشـاگران در ورزشگاه‌ها ممنوع شده خیلی از مربیان مثل یحیـی گل‌محمدی، جــواد نکونام و حتی ریکاردو ساپینتو به این مســاله اعتراض کرده‌اند. نکونام پا را از یک گلایه
ســاده هم فراتر گذاشت و از مسئولان خواست لیگ برتر را تا زمانی که هواداران به ورزشگاه‌ها نمی‌آیند تعلیق کنند. این اتفاق البته نیفتاده و قرار هم نیست بیفتد. حضور هواداران در ورزشگاه‌ها در شرایط فعلی ممکن اسـت حاشیه‌هایی را ایجاد کند. به همین دلیل فدراسـیون فوتبال و سازمان لیگ هم ترجیح می‌دهند سری را که درد نمی‌کند دستمال نبندند. تجربه برگزاری مسـابقات بدون حضور تماشاگران در زمان کرونا، این را به مدیران فوتبالی نشان داد که می‌شود حتی یک فصل کامل را با استادیوم‌های خالی بـه پایان رســاند. بنابراین مدیران فوتبال خیلی هم بدشان نمی‌آید این
روند ادامه داشــته باشـد. اما موضوع این است که از این وضعیت باشگاه‌ها به‌شدت متضرر می‌شوند. دیروز باشگاه پرسپولیس اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد سرخپوشــان فصل گذشته تنها ۵ بازی خانگی باحضور تماشاگران برگزار کرده‌اند که روی هم ۲ میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان درآمد به همراه داشته است! 

صنعت نفت، استقلال، آلومینیوم، پیکان و شهرخودرو ۵ تیمی هستند که در ورزشگاه آزادی میهمان پرسپولیس بودند و باعث شدند درآمدزایی قرمزها از حالت صفر خارج شود. البته این رقم چندان هم زیاد نیست، اما باید این را در نظر بگیریم که دو سه فصل گذشته، فوتبال باشگاهی در ایران فضای گرمی نداشته و تعداد کمی از هواداران به ورزشگاهها رفته‌اند. اما همیــن درآمد انــدک در دورانی که باشــگاه‌ها منبع درآمـد چندانی ندارد می‌توانــد برخی مشکلات آنها را حل کند. یادمان باشد که از زمان شیوع کرونا در ایران تا هفته گذشته، تعداد مسابقاتی که بدون تماشاگر برگزار شده به بیش از ۵۰۰ مسابقه رسیده است! حالا و در حالی که دوباره ویروس کرونا به میدان آمده و با زیرسویه‌های جدید در حال ایجاد یک پیک تازه است مدیران فوتبال دوباره بهانه دارند تا مسابقات همچنان بدون حضور تماشاگران برگزار کنند.ویروس،استادیوم‌ها خالی از فدراسیون فوتبال به سایر فدراسیون‌ها هم سرایت کرده اسـت. ۴ روز پیش فدراسیون والیبال با ارســال نامه‌ای به باشــگاه‌های لیگ برتری و دسته اولی اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا،رقابت‌های داخلی کشور بدون حضور تماشــاگر برگزار می‌شود. به این ترتیب، بعید اســت به این زودی دوباره شرایط
برای حضور تماشــاگران در استادیوم‌ها فراهم شود.