وکیل فائزه هاشمی از صدور حکم ۵ سال حبس برای موکلش خبر داد

ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی در صفحه توئیترش از صدور حکم ۵ سال حبس برای موکلش خبر داده است. او در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: پیرو بازداشت سرکار خانم فائزه هاشمی، پرونده آخر ایشان با اتهامات اعلامی به پنج سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد.

وی در ادامه افزود: اظهارنظر در خصوص آن با توجه به اینکه رای حاضر قطعیت نداشته، صحیح نمی‌باشد. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ایران اخیرا در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: اتهامات جدید وی در شعبه دادسرای امنیت مطرح است و اتهامات او اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است،با قرار بازداشت موقت در تهران است. ستایشی در این باره توضیح داد: وی به موجب دادنامه ۶ بهمن 1399 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه حبس و ۲ سال مجازات تکمیلی محکوم شد. دادنامه دیگری هم دارد و در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰ از سوی دادگاه تجدیدنظر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک ســال حبس و ۲ ســال مجازات تکمیلی و منع خروج از کشور محکوم شــد. در اجرا و تحقق مقرراتی که داریم در ۱۹ اســفند ۱۴۰۰ پرونده وی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران رفت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال مجازات تکمیلی مانند ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و... محکوم شد.

وکیل مدافع فائزه هاشمی‌رفسنجانی پیشتر خبر داده بود که سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشــور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به او تفهیم شده است.