شبکه مخفی زنان این بار درگیر استعلام عوامل است

سریال شبکه مخفی زنان دوباره بعد از پخش‌بیستمین قسمت با وقفه در انتشـار همراه شــده و توضیحی از ســوی پلتفرم پخش‌کننده به مخاطبان درباره دلایل این اتفاق ارائه نشده بود.

جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده شبکه مخفی زنــان هم با تاییــد این وقفه، پاسـخ درباره دلایل این مساله را به پلتفرم پخش‌کننده مربوط دانسـت که مسئولان پلتفرم پخش‌کننده نیز با وجود پیگیری تاکنون پاسخی رسمی را اعلام نکرده‌اند.

گویــا بازی حمید فرخ‌نـژاد در این ســریال که ایفاگر نقش آیرم است این بار شبکه مخفی زنان را با حاشیه دیگری مواجه کرده است. شنیده‌ها حاکی از این است آثاری که ایــن بازیگر در آنها حضور دارد برای پخش باید به تایید مراجع دیگری هم برسند. این کاراکتر که حالا طی دو ســه قســمت اخیر نقش محوری‌تری در داستان پیدا کرده، تبدیل به دردسر تازه‌ای برای شبکه مخفی زنان شده و حساسیت‌ها را نسبت به این‌ سریال دو چندان کرده اســت. فراموش نکنید که این مجموعه در قسمت پانزدهم هم دچـار توقف در پخش شد اما پس از مدتی با افزایش اصلاحات، انتشار خود را پی گرفت.

محمدصــادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا درباره دلایل وقفه در پخش این سریال می‌گوید: به‌رغم برخی اظهارنظرها در فضای مجازی باید بگویم این هفته جلسه‌ای مشترک میان معاون نظارت ساترا و مدیران نماوا برگزار خواهد شد و درباره نحوه ادامه پخش شبکه مخفی زنان تصمیم‌گیری خواهد شد. هدف از برگزاری این جلسـه این است که ملاحظات طرفین درباره حفظ جذابیت سریال و نکات محتوایی ساترا شنیده‌ شود تا در نهایت خیلی زود شاهد ادامه پخش این سریال از نماوا به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های دارای مجوز از ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) در فضای مجازی باشیم.

این طور که از صحبت‌های افراسیابی برمی‌آید، مشکل کنونی سریال انجام اصلاحیه و ممیزی‌های تازه نیست و آن طور که او می‌گوید نکات محتوایی و ملاحظاتی در این باره وجود دارد که پخش شبکه مخفی زنان را متوقف کرده است. چنانچه افراسیابی با تاکیدبر استعلام عوامل سریال به ایسنا توضیح می‌دهد: قبلاً هم گفته بودیم و تاکید می‌کنیم روند اســتعلام عوامل سریال‌ها مشخص است و ساترا صرفا در چارچوب قوانین آیین‌نامه‌ها بر محتوا نظارت دارد و درخصوص عوامل و بازیگران، استعلام‌ها طبق روال انجام می‌شود و نتیجه هر چه باشد، ساترا آن را لحاظ می‌کند.

همین تاکید معاون تنظیم‌گری ساترا نشان می‌دهد که این بار استعلام عوامل سریال مشـکلاتی را ایجاد کرده است که به احتمال بســیار حضور فرخ‌نژاد تایید ادامه پخش و اســتعلام را دچار وقفه کرده است. افراسیابی به‌صراحت هم اعالم کرده که ساترا صرفاً بر محتوا نظارت دارد و نتیجه استعلام‌ها هرچه باشد، اعمال می‌کند. بااینکه هیچ یک عوامل سریال اعم از کارگردان و تهیه‌کننده و حتی مدیران ســاترا حاضر به توضیح در این باره نشـدند، صحبت‌ها و تاکیدات افراسیابی تا اندازه زیادی روشن است و نشان می‌دهد این بار برخلاف دفعات قبل نه محتوا و مضمون شبکه مخفی زنان بلکه بازیگرش محل اشکال است و احتمالاً نقش فرخ‌نژاد که در این یکی دو قسمت آخر پررنگ‌تر شده و حضور بیشتری در این مجموعه دارد باید کوتاه و کمرنگ شود. کارگردان و تهیه‌کننده هم که تا به امروز ممیزی‌های و اصلاحات عجیب و غریبی را اعمال کردند، چاره‌ای غیــر از این کار ندارند چراکه افراسیابی در نهایت می‌گوید: هیچ مشــکل جــدی برای پخش ســریال شــبکه مخفی زنان وجود ندارد و مواردی که مطرح است حتماً با تعامل با پلتفرم و گفت‌وگو حل خواهد شد.

بنابراین تماشــاگرانی که شـبکه مخفی زنان را پیگیری کردند احتمالاددر ادامه شــاهد حذف و کوتاه شــدن بخش‌های دیگری از داستان با بازی آیرم خواهند بود. البته دیگر علاقه‌مندان این مجموعه به چنین ممیزی‌هایی خــو گرفته و عــادت کرده‌اند چراکه این سریال از زمان انتشار تاکنون در مواردی با وقفه در پخش همراه بوده است که هر بار شبهه توقف یا توقیف این سریال را پررنگ کرده است. با این همه تاکنون تعامل ساترا، تهیه‌کننده و پلتفرم پخش‌کننده به روندی انجامیده است که پخش ادامه قسـمت‌ها را به همراه داشته است.