سرما و کمبود گاز ادارات و مدارس را در بسیاری از شهرهای کشور تا آخر هفته تعطیل کرد

گروه جامعه: ادارات و مدارس در بســیاری از شهرهای کشــور تعطیل شــده‌اند؛ این بار البته نه برای آلودگی هــوا بلکه سـرمای هــوا کارمندان و دانش‌آموزان را خانه‌نشین می‌کند. اســتان‌های کردســتان، اردبیــل، خراسان رضوی، گلسـتان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربــی، گیلان و اســتان مرکزی از جمله اســتان‌هایی هســتند کــه مــدارس و ادارات در آنها برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ دی تعطیل شدند. 

همچنین بارش بــرف و بــاران بسیاری از محورهای مواصلاتی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیــل، البرز، اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، فارس، خراسان‌رضوی، خراســان شــمالی، مازندران، همــدان، یــزد، کهگیلویه‌وبویراحمد،کرمان، لرســتان، مرکزی، خوزســتان، خراســان‌جنوبی، گیلان و بوشهر را تحت تاثیر قرار داده است. در این راســتا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد صبح امــروز از تعطیلــی ادارات برخی شهرستان‌ها به دلیل بارش شدید برف خبر داد. گرفتاری‌های بارش برف در این استان فقط به تعطیلی ختم نشد و در یاسوج برق برخی مناطق هم قطع شده است. در اســتان گلستان هم در پی‌ورود موج سرما و در راستای مدیریت مصرف گاز تمامی اداره‌ها،مراکز آموزشی سطح استان گلستان به‌استثنای مراکز درمانی، امدادی و انتظامی به مدت سه روز در فاصله روزهای ۲۰ تا ۲۲ دی ماه تعطیل شدند.

براساس تصمیم اتخاذ شده، بانک‌ها صرفاً دو شعبه در مرکز استان گلستان و یک شــعبه در شهرستان‌ها با هماهنگی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گلستان دایر هستند. همچنیــن علی جهانی، فرماندار ســراب سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه براساس اعلام ســازمان هواشناسی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش برف در آذربایجان‌شرقی با ارتفاع ۳۵ سـانتی‌متر و ۲۹ میلی‌متر در این شهرســتان ثبت شده است. راه ارتباطی ۱۶۳ روسـتای این شهرستان مسدود شده بود که با تلاش نیروهای راهداری راه ۸۳ روستا باز شده و مابقی نیز در حال بازگشایی است.

سرما و دمای زیر صفر باعث این تعطیلی‌ها شده و البته در بعضی شهرها گفته می‌شود، قرار است دمای هوا در روز جمعـه ۲۳ دی به منفی ۱۵ درجه هم برسد. با این حال همچنان بعضی خبرها روایت از بحران آب در سدهای کشور دارند و هشدار کاهش ذخیره آبی کشور به کمتر از ۳۸ درصد می‌دهند. برهمین اساس در استان پربارش گیلان وضعیت بحرانی اســت. دیروز مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه ذخیره آب سد سفیدرود نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشــته است، گفت: در شرایط نرمال در این ایام سال باید ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته باشیم.

وحید خرمی با اشاره به ذخیره ۱۴۹ میلیون مترمکعبی آب در پشــت سد سفیدرود تا به امروز اظهار کرد: این میزان ذخیره ۵۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. اما دربعضی استانها به‌رغم سرمای شدید هنوز برف نباریده است و با این حال مدارس یا ادارات تعطیل شده‌اند. دلیل تعطیلی ادارات و مدارس در این سرما چیست؟ گفته می‌شود که به دلیل کاهش افت فشار گاز و ناتوانی دولت در تامین گاز کشور برای صرفه‌جویی در مصــرف گاز در این روزها که دمای هوا کاهــش پیدا می‌کند، مدارس و ادارات در بعضی نقاط تعطیل می‌شوند تا از قطعی گاز جلوگیری شود. در این میان گفته می‌شود که روز جمعه سرما به اوج می‌رسد و در بسیاری از شهرها مردم سرمای منفی پنج درجه را تجربه خواهند کرد. اما در تهران برخالف دیگر استان‌ها احتمال بارش برف در این روزها کم است شاید فقط امروز آسمان‌ بعضی مناطق برفی شود. با این حال براساس اظهارات کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌شود، هوا رو به سردی برود به‌طوری که تا پایان هفته دمای هوا ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد سردتر خواهد شد.