چرا رئیس مجلس به‌رغم تاکید چند باره درباره بودجه و برنامه، ناچار به عقب‌نشینی شد؟

گروه سیاسی- در شرایطی که روز یکشنبه محمدباقر قالیباف با قاطعیت اعلام کرد که بودجه قبل از برنامه بررسی نمی‌شود و دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه بدهد، صبح روز گذشته بودجه در مجلس اعلام وصول و قالیباف هم در حضور رئیس‌جمهور از دولت تشکر کرد! اینکه چه اتفاقی رخ داده که رئیس مجلس در کمتر از ۳ روز به یکباره تغییر رویه‌ای آشکار داده، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. قالیباف روز یکشنبه در پاسخ به تذکر محمدرضا میرتاج‌الدینی که خواســتار تمدید یکساله برنامه ششم و آغاز بررســی بودجه ۱۴۰۲ شــده بود با تحکم پاسخ داد که تعامل با دولت به معنای بی‌قانونی نیست و دولت باید تا نیمه آذر لایحه برنامه و بودجه را به مجلس می‌داده است.

قالیباف حتی تصریح کرد که اقدام دولت در دو بخشی کردن بودجه و ارسال تنها یک بخش آن به مجلس غیرقانونی بوده و علاوه‌بر این، دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد تا بعد از دریافت و بررسی برنامه، مجلس بتواند در زمان باقیمانده لایحه چنددوازدهم را بررسی و ماه‌های آغازین سال بعد دارای سند بودجه باشد و الیحه اصلی بودجه ۱۴۰۲ در سال بعد بررسی شود. بخشی اما با رئیسی بیش از قالیباف یار بود و هنوز صحبت رئیس مجلس در نقد و بی‌قانونی دولت برای ارسال دوبخشی لایحه به‌مجلس منعقد نشده بود که سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که این شورا طرح بودجه دو بخشی مجلس را تایید کرده و قاعدتاً ظرف چند ثانیه اقدام غیرقانونی دولت رئیسی،قانونی شد! شاید این نخستین پالس به‌ قالیباف بود که برای مقابله و سخت‌گیری به رئیس دولت سیزدهم در ارتباط باتاخیر در ارائه برنامه و بلوکه کردن بودجه تا زمان دریافت برنامه، تنهاست و وقتی خارج از مجلس تا این اندازه همراهی با دولت وجود دارد، قالیباف هم نباید بیش از این مته به خشخاش بگذارد. پیش از این هم قالیباف و هیات‌رئیسه در این باره تحکم زیادی کرده بودند. تنها چند ســاعت بعد از اینکه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیش از ۱۰ روز تاخیر به مجلس رسید، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که مجلس تا زمان دریافت برنامه، لایحه بودجه را اعالم وصول نمی‌کند.

روزهای نخست این صدای نمایندگان موافق بود که از اهمیت بررسی برنامه در اولویت نسبت به بودجه خبر می‌دادند به مرور اما صدای منتقدان بلندتر شد. صدای انتقادی که در ظاهر می‌گفت، زمان برای بررسی لایحه بودجه در حال از دست رفتن است و در باطن از تصمیم‌گیری بدون مشورت قالیباف و هیات رئیسه در این باره انتقاد داشت. یکی از نمایندگان مجلس به سازندگی می‌گوید نمایندگان تصمیم داشتند، صبح روز چهارشنبه در یک جلسه غیرعلنی درخواست رای‌گیری استمزاجی را طرح و قالیباف را برای اعلام‌وصول‌ بودجه تحت فشــار بگذارند تــا رئیس مجلس بداند باید در این مســائل نظر نمایندگان را جویا شود و خود راساً تصمیم نگیرد اما ساعتی بعد از این تصمیم در مجلس خبر رسید که توافق شده تا دولت بخش دوم بودجه را به صحن بیاورد و لایحه به‌صورت کلان اعالم وصول شود. براساس این مستندات به نظر می‌رسد، قالیباف عقب‌نشینی کرده است اگرچه هم نگه داشتن بودجه و هم انتقاد از تخلف قانونی دولت در تاخیر و عدم رای تاخیر و تقدم برنامه‌وبودجه هم قانونی بوده و هم در حیطه اختیارات رئیس مجلس. غائله اما به نفع قالیباف نیست. نه دولت چندان حرفش را می‌خواند و نه نمایندگان سر مدارا با او دارند. طیف منتقدانش در مجلس قوت گرفته‌اند. همین که می‌شنویم علی‌ خضریان،عضو جبهه پایداری در روز رای‌گیری احمدرضا دسـتغیب و پژمان پشم‌چی‌زاده برای رای آوردن چهره منتسب لاریجانی یعنی دستغیب تلاش می‌کند تا فقط گزینه قالیباف برای دیوان محاســبات رای نیاورد، خود معادلات جدید بهارستان را به خوبی نشان می‌دهد.