محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری از هیات علمی دانشگاه تهران اخراج شد

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری از هیات علمی دانشگاه تهران اخراج شد. این خبر با انتشــار تصویری از حکم اخراج برهانی در شبکه‌های اجتماعی و سپس خبرگزاری فارس منتشر و فراگیر شد. محسن برهانی پس از اعتراض بــه اجرای حکم اعدام محسن شکاری از دستگیرشدگان اعتراض‌های اخیر در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توییتر شناخته شد. مواضع،دیدگاه‌های حقوقی محسن برهانی با استقبال بسیاری روبه‌رو شد اما از آن سو جریان اصولگرا و حامیان دولت نیز به وی خرده می‌گرفتند که چرا این سخنان را بیان می‌کند. پس از آن به حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی هم که در هفته‌های گذشته اعدام شدند، اعتراض کرد و نسبت به احکام صادر شده برای این افراد مطالبی نوشت. اما انتقادات برهانی فقط به فضای مجازی ختم نمی‌شد؛ او در اولین واکنش‌های خود به موضوع اعدام‌ها در یک مناظره حقوقی با موضوع محاربــه در فقه و قانون با حضور جلیل محبــی، از اعضای هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. این جلســه ۲۱ آذر امسال برگزار شد و برهانی در جریان آن مناظره در باره حکمی که برای محسن شکاری صادر شد، گفته بود: می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به‌خاطر اعتراضات در خیابان بود نه به‌خاطر چاقو کشــیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشـد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است. او همچنین پس اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که به اتهام قتل روح‌الله عجمیان در کمتر از دو هفته پیش به دار آویخته شدند، در توییتی نوشــت: اقدام مرحومان محمدمهدی کرمی و محمد حســینی قتل عمد نبود زیرا بیش از ۲۰ نفر به مرحوم عجمیــان ضربه زدند. کدام ضربه باعث مرگ ایشــان شده است با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجه شدیم که قاتل مشخص نیست؛ فلذا باید دیه پرداخت می‌شـد و شــاید به همین علت حکم به قصاص داده نشــد. پس از این مواضع انتقادی بود که برهانی زیر تیغ قرار گرفــت و انتقادات برخی از اصولگرایان از وی شــدت گرفت و نهایتا نیز خبر آمد که عضویت وی از هیات علمی دانشــگاه تهران لغو شده است. محسن برهانی در این خصوص نوشــت: معلمی در دانشگاه تهران افتخاری است کم‌نظیر، اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم، خطوط قرمز شریعت، تاکید ننمایم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخــراج در تلاش‌اند، غافل از اینکه تدبیر امور در دســت خداوند قادر متعال است حسبُنا اللهُ و نعم الوکیل . البته، او علاوه بر واکنش‌هایی که نسبت به صدور احکام اعدام داشته نسبت به برخی مواردی هم در اعتراض‌های اخیر دادگاه‌ها که به‌عنوان جرم عنوان شده‌اند،انتقاد کرده و در یکی از توییت‌های خود نوشت: وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه و دلیل بر هیچ جرمی نیست؛ چه خود شخص فیلمبرداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را برای او ارسال کرده باشد و چه او فیلم را برای شخص یا کانالی ارسال کرده باشد. در برخی دادنامه‌ها وجود فیلم، دلیلی برای جرم اجتماع و تبانی دانسته شده اســت. ترجیع‌بندی بی‌ربط! اما پس از این توییت‌ها بود که خبرگزاری فارس در گزارشی به محسن برهانی پرداخت و با انتشار نامه رد صلاحیت برهانی برای ادامه همکاری با دانشگاه تهران دلایل رد صلاحیت و مخالفت با حضور برهانی در هیات علمی را عجز علمی و دلایل مختلف دیگر از جمله حمایت از ازدواج سفید و تجویز و ترویج ارتباطات غیراخلاقی میان دانشجویان دانسته است.

برهانی در واکنش به ادعای فارس، مبنی‌بر دفاع وی از ازدواج سفید در توییتی نوشت: در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.پس از انتشار این خبر بود که برخی استادان دانشگاه و حقوق‌دانان نسبت به اخراج برهانی موضوع گرفتند. علی‌اکبر گرجی،حقوقدان برجـته در واکنش به خبر اخراج برهانی نوشت: یاران رئیسی زمانی که در قوه قضائیه بودند، پروانه وکالت باطل می‌کردند. اکنون که در قوه مجریه بر اریکه قدرت نشسته‌اند،وزارت علوم را تحت فرمان خود درآورده‌اند به اخراج اساتید منتقد و تنبیه و تعقیب دانشجویان حق‌طلب و معترض روی آورده‌اند. به آقایان یادآوری می‌کنم که دانشگاه‌ها ملک طلق دولت نیست.دانشگاه متعلق به مردم است.اخراج اساتید مردمی نه‌تنها حلال هیچ مشکلی نیست بلکه بر عمق کینه‌ها و خشـم‌ها خواهد افزود. دوراندیشــی ایجاب می‌کند، حاکمان منتقدین صریح‌اللهجه را به حلقه مشاورین خود دعوت کنند، از سخنان تلخ آنها نرنجند و در عبور از ده‌ها بحران مزمن از آنها یاری بطلبند.

علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل دادگســتری نیز در واکنش به این موضوع نوشــت: صلاحیت عمومی استادیار نخبه، بااخالق ،حرفه‌ای و شــجاع دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران، دکتر محسن برهانی، بعد از سال‌ها فعالیت آموزشی افتخارآمیز، توسط مرجع بررسی‌کننده اولیه رد می‌شود.