بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در هفته جاری در مجلس آغاز می‌شود، این لایحه چه نکاتی دارد؟

گروه سیاسی

بعد کشمکش فراوان بین دولت و مجلس یا به تعبیر دقیق‌تر بین ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف حالا دو بخش لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اختیار مجلس یازدهم اسـت و در هفته جاری کار بررسی آن کلید می‌خورد. بدون شک و مطابق روال همیشگی این لایحه در زمان بررسی در مجلس تغییراتی خواهد داشت اما مساله نگاه و پیشنهادهای دولت در لایحه در جای خود مهم است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه مهم‌ترین مشخصه درباره این لایحه است.

آن طور که ایسنا گزارش داده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱هزارمیلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معـادل ۴۰ افزایش دارد. علاوه بر این، آنچه در روزهای اخیر بازتاب داشته، موضوع افزایش حقوق و دستمزدها بوده است. افزایش 20 درصدی که براساس گزارش ایرنا قرار اســت در طبقات مختلف دریافتی به‌صورت پلکانی اعمال شود. براســاس نگاه کارشناسان بودجه سال آتی انبساطی است و نسبت‌ به سقف بودجه ســال جاری ۴۰ درصد رشد داشته، این در شرایطی است که ریسک‌های سیاسی بر جامعه حکم‌فرماست و با فرض تشــدید فشارهای سیاسی و تحریم‌ها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود می‌شود. با مرور مستندات موجود در بودجه پیشنهادی دولت می‌توان صفتی را براساس افزایش قیمت‌ها در حوزه‌هایی که ممکن است کمتر در معرض توجه قرار گیرد برای این لایحه توصیف کرد؛ بودجه گران.

افزایش قیمت آب؛دولت در لایحه بودجه۱۴۰۲ پیشنهاد داده است،نرخ هر مترمکعب آب بالاتر از الگوی‌مصرف ۱۵درصد گران‌تر شود. به‌گزارش اقتصاد آنلاین همچنین مشترکانی که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند به ازای هر مترمکعب باید ۳۵ درصد بیشــتر پرداخت کنند. معافیت‌های مالیاتی تمام موسسات آموزشـی از جمله موسسات کنکور و کمک‌آموزشی درسال ۱۴۰۲ لغو خواهد شد.

افزایش عوارض خروج از کشور؛ براساس جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد  تومان منابع از محل درآمدهای خروج از کشور در نظر گرفته شده است. در همین رابطه عوارض خروج برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شــده است. به گزارش تسنیم؛ همچنین در لایحه بودجه عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.

فشار بر شرکت‌ها؛ براسـاس لایحه بودجه صنایع مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و پیمان‌سپاری ارزی برای‌ صادرکنندگان به‌عنوان دست‌انداز صادراتی تعیین شده است. اکو ایران این بخش از بودجه را زیر ذره‌بین برده در چنین شرایطی که درآمد شرکت‌ها تحت فشار است افزایش هزینه سوخت و خوراک و بهره مالکانه معادن نیز کشیدن باقیمانده جان شرکت‌ها هنگام فعالیت در شرایطی تحریمی است.

ثبات یارانه نقدی: برای سال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقــدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانـی پیشبینی شده اسـت. به گزارش ایسنا در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی پیشبینی کرده اسـت. با توجه به روند رو به جلوی تورم، ثابـت ماندن یارانه نقدی با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است.

اثرات تورمی آمارها: اکو ایران گزارش داده است که رشد بهره مالکانه معادن،افزایش قیمت سوخت صنایع و رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نشان‌دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است؛ زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکت‌ها را بــرای تامین بودجه افزایش داده که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.