یک عضو شورای شهر تهران دختر خود را رئیس دفتر کرد و شورای شهر به او ۳۳ میلیون تومان حقوق می‌دهد

گروه جامعه: مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره حقوق دختر عضو شورای شهر گفت: کسی که عضو شورای شـهر می‌شود، می‌تواند رئیس دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شــهر آورد. به دلیل اینکه رئیس دفتر یک سری وظایف خاص دارد، جایگاهـش بالاتر از یک کارمند است اما براساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و براساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.

مهدی چمران به‌عنوان رئیس شورای شهر تهران در اظهاراتی که دیروز ۲۴ دی درباره فیش حقوقی رئیس دفتر یکی از اعضای شورای شهر انجام داده هم حقوق نجومی این رئیس دفتر را تایید کرده و هم به استفاده از خانواده و بستگان در بعضی پست‌ها در شورای شهر اشاره کرده است. اما ماجرای حقـوق نجومی یک دهه هشتادی در شورای شهر چیست؟

چنـد روزی است که انتشار فیش حقوقی دختر یکی از اعضای شــورای شـهر تهران، حواشی‌ای در این باره به وجود آورده است. یکی از اعضای شورای شــهر، دختر خود را به‌عنوان مسئول دفتر در شورای شـهر استخدام کرده،در یکی از فیش‌های حقوقی او که توسط شورای شهر پرداخت می‌شود ۳۳ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که اعضای شورای شهر چندی پیش مصوبه تعارض منافع را تصویب کردند.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ اعضای شورای شهر تهران در اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران دامنه شمول به‌کارگیری بستگان در پست‌ها مدیریتی را گسترده‌تر کرده و علاوه بر مدیران شــهری، اعضای شـورای شهر تهران را نیز به آن اضافه کردند. اما اکنون یک عضو شورای شهر از این مصوبه نه‌تنها عدول کرده بلکه حقوق بالایی برای دختر خود در نظر گرفته است. بعد انتشار اخباری مبنی بر انتصاب همسر عضو فعلی شورای شهر تهران و انتشـار حکم جذب عضو شــورای شهر فعلی در شهرداری تهران، به‌تازگی فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله یکــی از اعضای شورای شــهر تهران در کانال‌های خبری منتشر شــد. براساس تصاویری که از فیش حقوقی ماه آذر وی منتشــر شده، میزان حقوق دریافتی او در این ماه بیش از ۲۶ میلیون تومان است، این در حالی است که اعضای شــورای شهر ششم در روزهای اولی که به صندلی‌های سبز شورا تکیه دادند، مصوبه تعارض منافع که در دوره پنجم شورای شهر تصویب شده بود را اصلاح کرده و اعضای شورای شهر را نیز مشمول این مصوبه کردند، به‌گونه‌ای که براساس مصوبه اعضــا به‌کارگیری بستگان اعضای شورای شهر طی دوره مسئولیتشان در شهرداری و واحدهای تابعه و شورای شهر ممنوع است!

بر همین اساس دیروز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در خصوص انتشار حقوق ۳۳ میلیونی این خانم جوان در شــورا گفت: وقتی این خبر را دیدم، موضوع را پیگیری کردم گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته باید این موضوع هم بررسی شود.

چمــران بیان کــرد: امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی براساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند اما افرادی که مسئول دفتر هستند حدود ۱۵تا ۱۶ میلیون حقــوق دریافت می‌کنند.

عضو شورای شــهر تهران بیان کرد: افراد باید براساس تحصیلات، جایگاه و... حقوق بگیرند شاید این فرد باید پست هم داشته باشد اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد،پست داده نمی‌شود اما می‌تواند کارها را انجام دهد اما پول پست را دریافت نمی‌کند. وی تاکید کرد: برخی از اعضای شورای شــهر تهران می‌توانند علاوه بر مسئول دفتر با خودشان مشاور هـم بیاورند و حقوق آنها هم براساس جدول باید پرداخت شــود.وی در ادامه گفت: این افراد کارمندان موقت هستند و بعد از ۴ سال باید بروند اما اگر عضو جدید شورا بخواهند می‌تواند از آنها استفاده کنند یا اگر بخواهند این افراد به شهرداری بروند باید مراحلی مثل دادن امتحان و... را طی کنند. چمران در پایان گفت: بنده و برخی از اعضای شورای شهر با خودمان مسئول دفتر نیاوردیم و از نیروهای شورا استفاده کردیم.