رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اما و اگرهایی از کاهش ۴۰ درصدی آلودگی هوا تا پنج سال آینده خبر داد

گروه جامعه: هوای تهران تا پایان هفته آلوده است و البته با تداوم شرایط جوی امکان استمرار این شرایط در هفته آینده هم وجود دارد. در این هفته فقط روز یکشنبه که برف بارید، هوا قابل قبول بود و روز دوشنبه ۲۶ دی همه چیز به روال عادی مردم تهران، یعنی زندگی در هوای آلوده بازگشت. مردم تهران یک چیز را خوب فهمیده‌اند که بین خانه‌های ســرد در زمستان و تنفس هوای آلوده به‌اجبار آلودگی نصیبشان شده است. در این میان طنز تلخ روزگار، مناسبتی است که تقویم به آنها یادآوری می‌کند. روز ۲۹دی به نام هوای پاک نام‌گذاری شده آن هم در روزهایی که هوا برای همه آلوده است. همین موضوع انتقاد رئیس شـورای شهر تهران را هم به همراه داشــته است؛ چمران که تا همین یکی دو ماه پیش گزارش ناسا درباره توده پنج کیلومتری گازمتان بر آسمان جنوب‌تهران را انکارمی‌کرد حالا یکی از معترضان هوای‌ناپاک پایتخت شده‌ است.

ایــن روزها دیگر همــه می‌دانند که با قطع شدن گاز صنایع و صنوف در حاشیه تهران تقریباً از اواسط پاییز صاحبان صنایع به مازوت‌سوزی سوخت‌های جایگزین روی آورده‌اند. نتیجه آن تنفس در هوایی اســت که برای هیچکس پاک نیست و حالا باید در این ناپاکی به روز هوای پاک فقط از روی تقویم نگاه کرد. البته ماجرا فقط مازوت‌سوزی نیست، خودروهای فرسـوده، سوخت نامناسب و سیستم فرسوده حمل‌ونقل عمومی از دیگر مواردی هســتند که آسمان تهران را سیمانی کرده‌اند. اما دیروز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ۲۹ دی ماه که در تقویم رسمی کشـور به‌عنوان روز هوای‌پاک نام‌گذاری‌شده در انتقادی گفت: با توجه به آلودگی هوایی که گریبان شهرها به‌خصوص تهران را گرفته، هفته هوای پاک چه مفهومی می‌تواند داشــته باشد؟ چراکه ما متاسفانه شاهد تداوم هوای ناپاک و ناســالم هسـتیم اما با این وجود برنامه‌هایی برای این هفته تدارک دیده می‌شود. وی ادامه داد: برگزاری چنین اقداماتی با چنین‌شعاری زمانی‌ می‌تواند سودمند باشــد که بتواند در واقعیت تاثیرات فراوانی در میزان کاهش و رفع آلایندگی‌های هوای شهرهای بزرگ کشور که دچار چنین مصیبت و مشــکل بزرگی هستند، صورت پذیرد.

رئیس شورای شــهر تهران تاکید کرد: باید بر این روز تاکید کرد که به هوای پاک رسید اما چه کرده‌ایم تا به این هوا برسیم؟ نه اینکه کاری نشده اما امروز هوای ناپاک سـبقت گرفته و تلاشی که باید صورت می‌گرفت در هیچ دوره‌ای به خوبی انجام نشده است؛ ما تلاش می‌کنیم و خود را به آب‌وآتش می‌زنیم که حداقل حمل‌ونقل عمومی را که شهرداری باید در آن جلودار باشد به نتیجه برساند.

وی افزود: ما باید تلاش‌های همه‌جانبه خود را بــه کار ببندیم؛ چراکه ما در کشــورمان ســابقه انجام کارهای ناشدنی را داشتیم و داریم و معتقدیم که اگر یک برنامه‌ریزی درست وفق قانون تدوین شده صورت گیرد می‌توانیم چالش‌ها را مرتفع کنیم. در این میان اجرای قانون هوای پاک از سوی کارشناسان محیط زیست به‌عنوان تنها راهکار برای فرار از آلودگی هوا نه فقط در تهران که بسیاری شهرهای دیگر هم عنوان می‌شود. بر همین اساس دیروز علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اماواگرهایی درباره اجرای این قانون گفت: عزم دولت برای حل معضل آلودگی هوا جزم است و معــاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرده که رویکرد بودجه ۱۴۰۲ باید بوی محیط زیستی داشته باشد. ابعاد محیط زیست دیده شده که امیدواریم مجلس نیز همراهی کند.

بر این اساس اگر این دولت با این رویکرد حرکت کند، مشکلی پیش نیاید و دسـتگاه‌ها که همگام شده‌اند به همین روند ادامه دهند، مطمئن باشید تا ۵ سال آینده ۴۰ درصد آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند.

سلاجقه با اشاره به دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک توضیح داد: در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه مسئول هستند که ۱۱ دستگاه مسئولیت مستقیم و ۱۲ دستگاه مسئولیت غیرمستقیم دارند. وی ادامه داد: اسقاط خودرو اولین بحث ما در کشور است؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین سالی ۲۵ هزار خودرو اســقاط می‌شده که این عدد ناچیزی است. در بحث حمل‌ونقل عمومی اتفاق خاصی نیفتاده اسـت. رئیس ســازمان حفاظت محیط زیسـت با اشاره به کیفیت ســوخت کشور گفت: سـوخت یورو ۴ برای ما محقق شده اما برای تحقق یورو ۵ و ۶ آیا واقعا خودروهای ما توان استفاده از چنین سوخت باکیفیتی را دارند؟