انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، از رئیس سازمان صداوسیما انتقاد کردند

انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان صداوسیما نسبت به انتشار اخباری مبنی‌بر درخواست پیمان جبلی برای فیلتر کردن یکی از پلتفرم‌های عضو این انجمن واکنش نشــان داد.

ســاترا دو روز پیش در اطلاعیه به صراحت اعلام کرده بود؛مکاتبه رئیس رسانه ملی با رئیس‌جمهور در جایگاه ایشان به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی‌ صورت گرفته،در آن ضمن ارائه گزارش تخلفات فیلیمو، درخواست اقدام قانونی شده است. حالا انجمن صنفی وی‌اودی‌ها در نامه‌ای انتقادی، پیمان جبلی رئیس صداوســیما را مورد خطاب قرار داده و به تندی به او واکنش نشان داده‌اند. در این نامه آمده: آیا با بستن و فیلتر کردن به دســتاوردهای آن رسانه محترم افزوده می‌شود؟برگه افتخار دیگری به‌انبوه دستاوردها فرهنگی شبکه‌های مختلف تلویزیونی افزوده می‌شود؟مخاطبان صداوسیما افزایش می‌یابد؟ پاسخ این سوالات را همه می‌دانیم، شما هم خوب می‌دانید آقای رئیس.

در این نامه اعضای این انجمن‌صنفی تاکید کرده‌اند که شکایت رئیس صداوسیما از یک پلتفرم را باور نداشتند و تا لحظه تحریر این متن، منتظر تکذیب یا تصحیح شــایعه درخواست رئیس رسانه ملی برای فیلتر کردن یکی از اعضای این صنف بوده‌اند. در ادامه در متن این نامه آمده است: امیدوار بودیم و منتظر؛ منتظر تکذیب یا تصحیح شــایعه درخواســت جنابعالی برای فیلتر کردن یکی از اعضای این صنف اما دریغ و درد که انتظارها ما بی‌نتیجه ماند، آن نامه، خبر بود، نه‌شایعه. نامه‌ای محرمانه (!) بود نه حرفی درگوشی. 

آنها این اقدام پیمان جبلی را در راستای تحریم، تهدید به‌تعطیلی دانسته‌اند که البته چنینی مدیری باید خلاف این رویه را داشته باشد: متشکریم که به ما و همه مردم یادآوری کردید دغدغه رئیس رسـانه ملی در این اوضاع فرهنگی آشفته و پرخطر نه همراهی و کمک به حفظ و حفاظت از منظومه فرهنگی ایران که تحریم و تهدید به تعطیلی اســت. بله، متشکریم چون در این زمانه سخت- که باران مشکلات از هر ســو بر اقتصاد غیردولتی می‌بارد- به ما یادآوری کردید که ارزش این همه تلاش برای حیات فرهنگی در کشور چقدر است. کیست که نداند رکود سینما و نمایش خانگی چه‌ضربه مهلکی به پیکره فرهنگی کشور و هنرمندان زده،کیست که معضلات اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی ارز و افسار گسیختگی تورم را بر شاغلان همه حوزه‌ها منکر شود. حالا درمیانه این بلوای اقتصادی باید این تنگ‌راه‌ موجود در حوزه فرهنگ را هم بست و برای تعطیلی یکی‌شان نقشه کشید و نامه نوشت؟

با همه افسوس باید از رئیس رسانه ملی بابت افشای این نامه سپاسگزاری کنیم چون به اعضای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط نشــان داد که‌هیچ حامی‌ای جز مردم ندارند.... اعضای این انجمن صنفی در این نامه این سوال را مطرح کرده‌اند که با این وجود چطور می‌توان به ســازوکاری اعتماد کرد که مدیرانش دلســوز نبــود و در پی تحریــم و تعطیلی نهادهای خصوصی هستند و قانون مشخصی هم برای نظارت ندارند؛ در متن این نامه آمده است: حالا این سوال اساسی مطرح‌است که چگونه می‌شود سازوکاری اعتماد کرد که مدیران دلسوز اوضاع فرهنگی‌-اقتصادی نیستند؟ رویه تاســف‌انگیزی که در جلسات عمومی و در محضر مسئولان از تعامل و همراهی برای توســعه می‌گوینـد و در خفا پیگیر محدودیت و تعطیلی‌اند و از همه مهمتر اینکه؛ چطور می‌توان نظارت بر یک صنف نوپا و محبوب و خصوصی را به نهادی سپرد که نه‌تنها قانون مصوب و مشخصی برای نظارت در این بخش ندارد بلکه ضوابط حرفه‌ای و معقولی نیز برای نظارت مدنظر خود- به شکل شفاف و قابل رؤیت و نظارت مردمی- تدوین و ارائه نکرده است. همچنان که هیچ تعریفی از صوت و تصویر فراگیر ندارد!

از سوی دیگر مدتی است که شــایعه برکناری جبلی از ریاست سازمان صداوسیما مطرح شده است. اما رئیس رسانه ملی در پاسخ شایعه گفته است: واقعاً ارزشی ندارد به این شایعات واکنش نشــان داد چون اتفاق جدیدی نیستند؛ از روز اولی که آمده‌ایم این شایعات مطرح شده‌اند و به‌انحا مختلف ادامه دارند، همیشه این بحث‌ها بوده است اما ما کار را با قدرت ادامه می‌دهیم، این حاشیه‌سازی‌ها در برابر آگاهی و عزم تحول‌خواه اصحاب رسانه ملی، کارکرد موثری‌ ندارند.