آمریکا برای ایران پیامی ارسال کرد. این پیام توسط قطر به ایران رسانده شد. محمدبن عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر امور خارجه قطر در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه ایران در تهران گفت: همه طرف‌های مذاکرات احیای برجام را تشویق می‌کنیم به توافق برگردند. امروز همچنین در مورد افزایش امنیت منطقه و کاهش تنش‌ها در منطقه رایزنی و گفت‌وگو کردیم. آمریکایی‌ها یــک پیام به ما دادند که به ایران منتقل کنیم که مرتبط با موضوع توافق است، گرچه شاید ارتباط مستقیمی به آن نداشته باشد. قطر در پی ثبات منطقه و به دنبال این است که این توافق هسته‌ای صورت بگیرد زیرا عامل مهم ثبات منطقه است. درهفته و ماه‌های گذشته شــرایطی که در آن به سر می‌بریم متاسفانه مناسب و مثبت نبوده است و تلاش می‌کنیم، اوضاع آرامتر و سوءتفاهم‌ها برطرف شود تا آمادگی برای بازگشت به توافق مهیا شود.

حسین امیرعبداللهیان نیز اظهار کرد: امروز پیام‌هایی از طرف‌ها مقابل در مذاکرات برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کردیم. از طریق واســطه‌ای تبادل پیام بین ایران و بحرین در جریان است. قرار است که دور جدید گفت‌وگوها بین ایران و عربسـتان به شکلی که توافق می‌شود، ادامه پیدا کند. معتقدیم گفت‌وگو و همکاری می‌تواند روشی انحصاری و موفق برای نیل به صلح، ثبات و امنیت جمعی منطقه‌ای باشد. از تلاش‌های برادرانمان در قطر برای به نتیجه رساندن گفت‌وگوها، توافق برای لغو تحریم‌ها قدردانی می‌کنیم. قطر همواره برای بازگشــت همه طرف‌های برجام به تعهداتشان تلاش کرده است.