نمایندگان مجلس یازدهم در حال جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیسی هستند این سوال چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

عجیب‌ترین اتفاق ممکن این است که در آغاز سالگرد انقلاب، نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند. البته که دولت رئیسی بسیار ضعیف ظاهر شده است اما هشت ماه قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگویی از ثبت طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور خبــر داد. طرحی که طی ماه‌های گذشــته تنها دو امضا داشته است؛ امضای طراح و تنها یک نفر نماینده که در این بازه زمانی در سامانه نمایندگان چشم به راه امضاهای دیگر بود تا بتوان حتی امید اعلام وصول داشته باشد. حالا اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده که شنیده می‌شود، جمعی از نمایندگان درصدد امضا و تحویل طرح ســوال از رئیس‌جمهور به هیات رئیسه هستند.

براساس این گزارش، طرح سوال از ابراهیم رئیسی ۶ محور دارد نابسامانی‌های اخیر ارزی و عدم اجرای قانون تخصیص کالابرگ الکترونیک پس از تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی دو محور از این ۶ محور است. با این وجود، مرور نحوه نظارت مجلس یازدهم بر دولت سیدابراهیم رئیسی بعید به نظر می‌رسد این سوال حتی به مرحله اعلام وصول نیز نزدیک شـود. حتی اگر تصــور کنیم این اعلام وصول به خاطر سایه انتخابات اسفند سال آتی بر مجلس اعلام  وصول هم شود، باز هم بعید است منجر به پاسخی حتی نزدیک به عدم اقناع از پاسخ‌های رئیس‌جمهور و تذکر به رئیسی‌شود.

نمونه روشن این اسـتدلال را می‌توان در روند سوال از وزرا و استیضاح آنها دید. در مورد درخواست استیضاح از وزیر صمت بعـد از آنکه تعدادی از نمایندگان بعد از فرازوفرودهای جدی، اســتیضاح را به هیات‌رئیسه فرستادند با فشار اعلام وصول آن را گرفتند، روز جلسه استیضاح این رأی مثبت و اعتماد مجدد نمایندگان به وزیر صمت بود، حتی با رأیی نزدیک به رأی ابتدایی مجلس به او در زمان بررسی صلاحیت وزرا برای تشکیل کابینه. مجلس یازدهم اساســاً کمیت لنگی در مقابل دولت رئیسی دارد؛ به روایت برخی نمایندگان وقتی بالغ‌بر ۲۰۰ نماینده از رئیسی برای حضور در انتخابات دعوت کردند، بدون هیچ سختگیری به وزرای بی‌تجربه او رأی اعتماد دادند و بعد در هفته دولت در سال جاری همه نمایندگان به‌جز ۹ نماینده، بیانیه قدردانی پررنگی از دولت امضا و رسانه‌ای کردند، بسیار دور از ذهن است که این افزایش امضاها نتیجه‌ای در پی داشته باشد.

احمد علیرضابیگی،نماینده مردم تبریز در مجلس پیش از این در گفتوگویی به سازندگی گفته بود: اسامی ۹ نماینده‌ای که بیانیه حمایت از دولت در هفته دولت را امضا نکردند، در جلسه هیات دولت برای رئیس‌جمهور قرائت شده است، شما بگوییــد این مجلس چگونه می‌تواند نظارت درستی به دولت داشته باشد.