شخصی که متهم شده بود به ۱۵ نوجوان مشهدی تعرض کرده است شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب علیه سه خبرنگار مطرح کرد

گروه جامعه: سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعا تعرض به ۱۵ نوجوان در ورزشــگاه فوتبال در مشهد گفت: در این رابطه شکایتی صورت گرفته است و این پرونده به دادسرای انقلاب مشهد ارجاع شده و پرونده در مرحله تحقیق است.

ماجـرای ادعای تعرض به ۱۵ نوجوان در مدرسه فوتبال مشهد هفته پیش حاشیه‌ها فراوانی به همراه داشت. تایید و تکذیب‌ها هم در این میان کم نبود، بعضی مسئولان ورزشی استان خراسان‌رضوی حتی گفته‌بودند که عده‌ای به‌عمد موضوع را تلگرام و شبکه‌ها اجتماعی مطرح کرده‌اند. با این حال، وزیر ورزش در نامه‌ای به مسـئولان فوتبال مشهد دســتور پیگیری موضــوع را داد و در اطلاعیه صادر شــده از سوی او نوشته شده بود که از دو هفته پیش از موضوع مطلع بوده است. این میان، عده‌ای هم از سکوت مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال انتقاد کردند با این حال دیروز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای تعرض به فوتبالیست‌های نوجوان مشهدی گفت: اخباری در خصوص تعرض مطرح شد ولی‌دردرخواست خانــواده تعدادی از بازیکنان، مطالبی بوده که ۶ نفر از خانواده‌ها آن را امضا کردند و مطالبــی در خصوص تغییر رفتار فرزند خود مطرح کردند،به دادسرای مشهد ارسال شده و پرونده قضایی نسبت به صحت وسقم تشکیل و به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای مشهد ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: از آنجا که موضوع مطرح شــده امنیت روانی را مختل می‌کند، تحقیقات تا این مرحله به این صورت بوده که اختلافی در مجموعه فی‌مابین مسئولین ذیربط و تعدادی از والدین براساس شرایط بوده ومطالبی‌علیه مربی مطرح کردند و ۶ امضا داشته و این مکاتبه تقدیم رئیس اداره ورزش مشــهد شده است و والدین گلایه کردند که رفتار دانش‌آموزان ما تغییر کرده به درس توجه ندارند و به هیچ وجه در نکات گفته شــده نســبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره‌ای نشده است. وی افزود: هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشدند و در حال بررسی هستیم انگیزه انتشار چنین خبری‌چیست؟ مستندی از شــکایت در این زمینه نبوده است. چطور در فضای مجازی مطرح و با آبروی افراد بازی می‌کنند. مربی تیم هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه سه نفر از خبرنگاران مطرح کرده و موضوع بررسی می‌شود.

تکذیب ارتباط وزیر روحانی با اکبری

اما یکی دیگر از موضوعات پرحاشیه چند هفته گذشته ماجرا اعدام علیرضا اکبری است. سخنگوی قوه قضائیه دیــروز درباره اینکــه طبق گفته برخــی نمایندگان در خصوص ارتباط یکی از وزرای دولــت روحانی که با علیرضا اکبری، جاسوس انگلیس مرتبط بوده، بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونــده مورد بحث ارتباط داشته باشد، نداریم و هیچ‌پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است،آن را تکذیب‌می‌کنیم. کمااینکه راجع به موضوع ۹۰ هزار میلیارد هم مطالبی گفته شد که فضا را متشنج کرد؛ لذا در بیان اینگونه موضوعات دقت کنید.

500 میلیون یورو از اموال بابک زنجانی در اختیار وزارت نفت

همچنین ستایشی درباره آخریــن وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت:حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی‌اش به شرکت ملی نفت واگذار شده است. همچنان متهم در اختیار ضابط و در زندان اســت. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشــور و بانک مرکزی از ســایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشــور و به وزارت نفت در دستور کار است.

افزایش سرقت در ناآرامی‌های اخیر

وی درباره اینکه چه میزان سرقت بعد از حوادث اخیر افزایش یافته است ؟ گفت:طبق گزارش‌های که حاصل شده ما افزایش سرقت به‌صورت محدود را داشتیم و در خصوص اماکن خصوصی و خودرو و لوازم داخل خودرو بوده است. کسانی اغتشاش می‌کنند و عده‌ای محرک‌اند و ممکن است پلیس با محدودیت‌هایی که دارد از وظیفه اصلی خود دور بماند اما اینگونه نیست و همانطور که پلیس در اغتشاشات اخیر برخورد کرد در جرائم خشن هم خوب عمل کرد. همانطور که قرارگاه مبارزه با جرائم خشن در دادستانی است و در واحدهای استانی این قرارگاه‌ها فعال‌اند.

سرانجام اختالس ۹۲ هزار میلیاردی؟

وی درباره اختالس ۹۲ هزار میلیــاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند، گفت: با معاون اول قوه قضائیه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع‌رسانی شد، کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضائیه مطرح کردند، راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود،بررسی دقیق می‌شود.سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختالس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شــده آیا شکل گرفته یا خیر؟ گفت: باید بگویم این اظهارت غیردقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولاً تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی‌توان بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختالس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی، اعداد را مطرح می‌کنند که باعث سلب آرامش روانی مردم می‌شود زیرا باید اجازه داد مرجعی که رســیدگی می‌کند آن را اعلام کند. وی افزود: آنچه در پرونده به دست آمده، عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شــده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده به دست آمده این است که اختلاس نیست،شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده‌دار پرونده است.