نامزدهای بخش ادبیات جایزۀ کتاب سال اعلام شدند

نامزدهای گروه ادبیات چهلمین دورۀ جایزۀ کتاب سـال جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه این جایزه در حالی اعلام شد که نام عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشـاد دولت هفتم در میان لیست به چشم می‌خورد.

در گروه ادبیات ۱۷ کتاب در موضوع‌های متــون قدیم، نقد ادبی(ترجمه)،ادبیات‌عربی و ادبیات زبان‌های دیگر به مرحلۀ دوم داوری چهلمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری‌اسلامی ایران راه یافتند.

کتاب‌هایی که در موضوع متون قدیم به عنوان نامزد معرفی شدند، عبارتند از: مشکاه المصابیح[مصطفی بن قباد الذقی] تصحیح و تحقیق: امین حق‌پرســت، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار و سخن. کلیات اشرف مازندرانی(۱۱۲۰-۱۰۳۷ق) تألیف محمدسعید بن محمدصالح،تصحیح و تحقیق هومن یوسف‌دهی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشــار و سخن. سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی تألیف ابوالحسن علی‌بن‌محمد دیلمی،ترجمۀ تاج‌الدین‌کربالی، تصحیح و تحقیق مجتبی مجرد، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار و سخن. وحی بر توفان: اشعار مقبل اصفهانی (آقامحمد شــیخا ـ قــرن دوازدهـم هجری) براساس ۱۵ نسخۀ خطی؛ تدوین و تصحیح امیرحسین مدرس، تهران: مرکز آفرینش‌های ادبی، دفتر شعر؛سوره مهر.

نامزدهای موضوع نقد ادبی(ترجمه) نیز به این شرح است: نقد، نظریه و ادبیات کودک تألیف پیتر هانت، ترجمه سهراب رضوانی و امین ایزدپناه،تهران:انتشارات مدرسه. ناخودآگاه سیاسی: روایت همچون کنش‌ نمادین اجتماعی تألیف فردریک جیمسن، ترجمه‌ حسین صافی، تهران: نیماژ. هفــت کتاب زیــر نیز در موضوع ادبیات عربی به عنــوان نامزد معرفی شــدند: ایرانیــان، فرهنــگ و ادبیات عربی تألیف عنایت‌الله فاتحی‌نژاد، تهران: فرهنگ معاصر. درخت نخل و همسایه‌ها نوشتۀ غائب طُعمه فرمان، ترجمۀ موسی اسوار، تهران: هرمس.خاکستر نوشتۀ نجیب محفوظ، ترجمۀ محمدرضا مرعشی‌پور، تهران: نیلوفر. دروازه خورشید نوشتۀ الیاس خوری، ترجمۀ سیدحمیدرضا مهاجرانی، تهران: روزنه. در بیروت دریایی نیست نوشتۀ غاده السمان، ترجمۀ سرمد اغوالی، تهران: نگاه. عزازیل، نوشتۀ یوسف زیدان،ترجمۀ فریبا حزباوی تهران: ققنوس. موسم هجرت به شمال نوشتۀ طیب صالح، ترجمۀ سیدعطاالله مهاجرانی، تهران: امید ایرانیان.

در موضوع ادبیات زبان‌های دیگر هم کتاب‌های زیر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند: النومالی، ایــرادی در کار است نوشـتۀ اروه لوتهلیه، ترجمۀ مسعود سلطانیه و حامد فولادوند، تهران: شما؛ بهجت. همۀ رویاهایتان را به‌یاد می‌آورم نوشتۀ رنه فرنی،ترجمۀ منصور انصاری تهران: نگاه. نقشــه و قلمرو نوشــتۀ میشل اوئلبک، ترجمۀ ابوالفضل الله‌دادی، تهران: نشر نو. خاطرۀ اسـتانبول نوشـتۀ احمد امید، ترجمۀ عارف جمشـیدی، تهران: ثالث. مراسم پایانی چهلمین دورۀ جایزه کتاب سال در بهمن برگزار می‌شود.