رئیس شورای شهر تهران در واکنش به طرح اخذ عوارض از قبرها در تهران می‌گوید: عوارض نیست؛ بهای خدمات است

گروه جامعه: مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران با بیان اینکه آنچه در خصوص بهشت‌زهرا(س) مطرح شده عوارض نیست و بها خدمات است، گفت: وزارت کشور این بها را برای کل کشور اعلام کرده و بهشت زهرا(س) یکی از مواردی است که بها خدمات دریافت می‌کند و موقع دفن افراد این بها دریافت می‌شود. اما روز شنبه ۱۵ بهمن خبری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن گفته شده بود، شهرداری لایحه عوارض را با شورای شهر تهران ارسال کرده که در یکی از لوایح قرار است هزینه‌ای برای نگهداشت قبور از بازماندگان دریافت شود. حالا دیروز رئیس شورای شــهر تهران گفته که این طرحی سراســری است و از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است. همچنین رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه فهرست بهای خدمات از سوی وزارت کشور اعلام شده اســت، گفت: اگر بهای خدمات بهشت‌زهرا (س) به شورا برسد، بررسی خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آنچه در خصوص بهشت‌زهرا(س) مطرح‌شده عوارض نیست و بهای خدمات است، یادآور شــد: وزارت کشــور این بها را برای کل‌کشور اعلام کرده و بهشت‌زهرا(س) یکی از مواردی اســت که بهای خدمات دریافت می‌کند و موقع دفن افراد این بها دریافت می‌شود.

وی تاکیــد کرد: این مبلغ عوارض نیسـت و مربوط به پیش از دفن اســت و پس از آن به این بستگی دارد که خدمات بخواهند یا خیر؟ ممکن است کسی بخواهد گل‌کاری انجام داده یا مواردی از این قبیل انجام دهد. آنچه آمده فهرست وزارت کشور است و در بین آنها، شورا مواردی که صلاح بداند،تصویب خواهد کرد. چیزی برای نگهداشت نداشــتیم و نداریم. در این میان اما بعد از انتشار خبر دریافت عوارض از قبور، مطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت کــه در پی اجرای دستورالعمل وزارت کشور برای شفافیت بهای خدمات شهرداری‌ها جدول هزینه‌های سازمان بهشــت‌زهرا در قالب یک لایحه به شورا ارسال شود. شــهرداری تهران با تحمیل هر گونه هزینه جدید برای مردم مخالف است و هزینه‌ای بابت دریافت قبور دریافت نخواهد شد. البته محمدجواد تاجیک، مدیرعامل بهشت‌زهرا هم‌گفته این‌ موضوع در پیش‌نویس لایحه‌نرخ خدمات بهشت‌زهرا به شورای شهر تهران پیشنهاد شده است و در حال حاضر از قبور خانوادگی مبالغی به‌عنوان هزینه نگهداشــت از بازماندگان آنها دریافت می‌شــود ولی پیشنهاد ما به شورای شهر این بود که هزینه‌نگهداشت اهل قبور برای هر پلاک در نظر گرفته شود. او همچنین گفت: هزینه نگهداشت قبرســتان، امنیت آرامســتان، نظافت خیابان‌های بهشت زهرا و... بالاست و باید این مبالغ از یک منبع تامین شود. سازمان بهشت‌زهرا برای اینکه بتواند جوابگوی این هزینه باشد باید منابع مالی برای آن تعریف شود. شورای شهر به ما اجازه دهد تا بخشی از این هزینه‌ها را از بازماندگان اهل قبور دریافت کنیم و یا با برای جبران این هزینه‌ها از منابع شهرداری تهران بودجه در نظر گرفته شود.