برخی از اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت در حالی از تصویب و نهایی شدن آن می‌گویند که اساس فعالیت این کمیسیون در هاله‌ای از ابهام است. آیا رئیس و هیات‌رئیسه مجلس به این موضوع واکنش نشان می‌دهند؟

لطف‌الله سـیاهکلی، سخنگوی کمیســیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روز گذشته از نهایی شـدن این طرح و تصویب آن در این کمیسیون خبر داده است. بعد از آنکه هفته گذشته مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و از چهره‌های شـاخص جبهه پایداری که شمایل دفاع از این طـرح در مجلس نیز بود، از بررسی‌های نهایی این طرح در کمیسیون خبر داد، حالا روز گذشــته لطف‌الله سیاهکلی گفته اســت که کار بررسی تمام شده و طرح برای رأی‌گیری نهایی به صحن ارسال می‌شود. این ادعا اما از نظر حقوقی و قانونی ابهاماتی دارد؛ کمااینکه نمایندگان دیگر عضو این کمیسیون نیز می‌گویند که از اساس در جریان تشکیل جلسات آن نیستند و اطلاعاتی از تصویب آن ندارند. غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو دیگر این کمیسیون و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم هفته گذشته گفته بود که هرگونه فعالیت این کمیسیون غیرقانونی است و هیات رئیسه باید جلوی اظهارات این افراد را بگیرد. به نظر می‌رسد فعالیت کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و موضوع تصویب این طرح کذایی در آن از چند بُعد دارای ابهاماتی است؛ نخست اینکه؛ از اساس بعد از رأی‌گیری استمزاجی که درباره فعالیت این کمیسیون به دلیل اصل هشتادوپنجی شدن این طرح گرفته شد،نمایندگان رأی به بازگشت این طرح به صحن و خروج آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی شدند. با این وجود، موافقان این طرح که اصرار به تصویب آن از دریچه مجلس دارند و می‌خواهند سند افتخار فیلترینگ را به نام مجلس یازدهم در قالب یک قانون ثبت کنند،می‌گویند رأی‌گیری استمزاجی در جلسه علنی وجاهت قانونی ندارد بنابراین فعالیت این کمیســیون کماکان قانونی است. مورد دیگر درباره تشکیل این کمیسیون تاکیدی است که در آیین‌نامه در مورد آن شده است. براساس آیین‌نامه کمیسیون ویژه صیانت، جلسات کمیســیون باید به‌صورت زنده پخش شود و تمامی جلسات پیشین به‌همین شکل از خبرگزاری خانه ملت پخش می‌شد در حالی که در یک سال گذشته نه خبری از تشکیل جلسات آن منتشر شده نه خبری از پخش‌زنده بوده است. تصویب طرح پرحاشیه صیانت پشت درهای بســته بدون حضور همه اعضای این کمیسیون موضوعی اســت که باید رفتار هیات رئیسه در برابر آن محک زده شود و آزمون مهمی درباره مدیریت محمدباقر قالیباف بر مجلس و نمایندگان آن است.