سیدحسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با پایگاه رسانه‌ای خبرآنلاین می‌گوید که می‌توانم بگویم کشــور در حال آتش گرفتن است. این آتش مهار نمی‌شود، جز اینکه نهادهای مختلف در سطوح مختلف حاکمیت و نهادها و طیف‌های مختلف گروه‌های منتقد امکان تحرک و عمل در جهت حل منافع ملی داشته باشند.

بنابر همین گزارش، عفو زندانیان اعتراضات اخیر کشور از منظر حقوقدانان و ناظران سیاسی و حزبی بسیار مهم قلمداد شده تا جایی که آن را مقدمه تحولات آتی کشور می‌دانند. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، دیدگاه‌های خود را درباره اهمیــت حکم عفو رهبری، آینده کشــور و مخاطــرات تهدیدکننده پیشرو را بیان کرده اســت. او معتقد اســت که بــرای اصلاح وضع موجود، خردمندان باید به جایگاه واقعی خود در اداره کشور برسند و تندروها به اندازه نفوذ اجتماعی خود دارای صدا و قدرت شوند. این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.

ارزیابی شما به‌عنوان دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران از عفو رهبری چیست؟

از مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم، ایشان انتظار جامعه و ملت ایران همچنین منتقدان، ناراضیان وضع موجود را در جهت حل‌وفصل مشکلات کشور برآورده کردند. به نظر من این گام نخست اما بسیار مهم است که مقام رهبری برداشتند،انشاالله در ادامه همه مقامات کشــور و همه فعالان سیاسی و اجتماعی همسو و در جهت حـل نارضایتی‌ها حرکت کنند و به تدریج فضای حاکم بر کشور آرامش رو به تزاید و دستیابی به اهداف بر زمین مانده باشد.

در این زمینه دولت و احزاب چه ابتکارهایی باید به خرج بدهند تا امید جامعه بهطور روزافزونی منجر به تحرک همهجانبه برای سازندگی کشور شود؟

برداشت من از شرایط ایران این است که در حال حاضر، کشور و مردم در یک شرایط بســیار سخت و بحرانی قرار دارند. به عبارت دیگر می‌توانم بگویم کشور در حال آتش گرفتن است. این آتش مهار نمی‌شود جز اینکه نهادهای مختلف در سطوح مختلف حاکمیت و نهادها و طیف‌های مختلف گروه‌های منتقد، امکان تحرک و عمل در جهت حل منافع ملی داشته باشند؛ گروه‌هایی که اعتقاد به اصلاح روش‌ها و منش‌های حکومت با همین قانون اساسی دارند، یا کسانی که گام بالاتری هدف قرار داده‌اند از جمله انجام‌ اصلاحاتی در قانون اساسی با هدف حفظ جمهوری اسلامی مدنظرشان است،یا عده‌ای که از نظام جمهوری‌اسلامی عبور کرده‌اند. ولی همه اینها اجزای یک ملت هستند و باید مورد احترام باشند. از اینرو، کشور راهی ندارد جز اینکه به جای تصمیمات فردی یا تصمیماتی که در گروه‌های کوچک،که اقلیتی از مردم را نمایندگی می‌کنند، به یک سند جمعی ملی رجوع کند. یعنی باید همه تجربیات، شخصیت‌ها، احزاب، فعالان بخش‌های خصوصی و دولتـی را کنار یکدیگر قرار بدهیم تا کشور را از گرفتاری‌های حاضر نجات‌دهیم. تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲ درصد، تشدید کسری بودجه، تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها، همگی خبرهای بدی هستند، آن هم برای کشوری نفتی است و بزرگترین ذخایر گازی جهان را دارد و باید روزی یک میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشیم اما اکنون کار به‌جایی رسیده که دولت محترم برای جبران کسر بودجه روی فروش چند زمین و چند باشگاه متمرکز شده است. اینها علامت‌ها بسیار بدی است و به معنای تنزل سطح ایران اســت. حال که رهبری این گام مهم را برداشته‌اند و نشان داده‌اند که به خواست مردم اهمیت میدهند، انتظار آن است که کشور به سمت نظام جمعی خردمندانه حرکت کند تا از زمین بلند شود. تاکید می‌کنم که مردم دیگر طاقت تورم ۵۰ درصدی و افزایش روزافزون قیمت‌ها را در سال ۱۴۰۲ ندارند. مردم نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند. کسی با جمهوری‌اسلامی دشمنی ندارد،همه مایل‌اند ایران با سربلندی کامل اداره‌شود. اما مشکلات و مسائل مردم هم جز با رجوع خرد ملی و جلب همکاری همگان شدنی نیست.

مخاطرات این وضعیت جدید چیست؟

همواره از کسانی که خود را دایه‌های مهربان‌تر از مادر می‌دانند، ضربه خورده‌ایم. تندروهایی که خودشــان را از رهبری هم دلسوزتر می‌دانند و مواضع خاصی دارند از مخاطرات جــدی وضع جدید به‌شــمار می‌روند. ما به آنها احترام می‌گذاریم و معتقدیم آنان هم باید دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، اما آنها بایـد به اندازه نفوذی که در جامعه دارند به همان اندازه صدا داشته باشند. یک اقلیتی که دارای شــعارهای تند با روش رادیکال اســت و ایرانی را می‌پسندند که در درگیری با دنیا، در تحریم و مردمش در فقر باشند، حق ندارند به‌جای اکثریت مردم حرف بزنند. خطر تندروها هستند زیرا برای اداره کشور راه‌حلی ندارند ضمن اینکه توان مشاهده موفقیت رقبایشان را نیز فاقد هســتند. اینها باید به اندازه سهمشــان در نفوذ در جامعه در قدرت هم نفوذ داشته باشند. کشور باید به‌گونه‌ای اداره شود که خردمندان در همه عرصه‌های دولتی و حاکمیتی حضور داشــته باشــند. اداره بازسازی کشور با حضور خردمندان به‌طور کامل وجود دارد‌.