جلسه علنی روز گذشته مجلس به میدان مناظره موافقان و مخالفان طرح صیانت تبدیل شد

به‌رغم تایید و تاکید دو عضو کمیســیون ویژه بررسی طرح صیانت در روزهای اخیر مبنی‌بر تصویب و نهایی شدن این طرح در این کمیسیون،روز گذشته تذکرات و صحبت‌های مختلف در صحن نشان می‌دهد وضعیت آن به‌شدت مبهم است.

علاوه‌بر اینکه سیدنظام‌ موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس روز گذشته تاکید کرده که طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شده،براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ طرحی بدون مصوبه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود، جلال رشــیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت نیز با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم می‌ریزید و می‌خواهید مردم را به کف خیابان بکشید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما را (درباره طرح صیانت) تکذیب کرده است. اشاره رشیدی‌کوچی به‌مصاحبه روز گذشته نوروزی است که از تصویب نهایی طرح صیانت و آمادگی برای ارسال به شورای نگهبان سخن گفته بود، موضوعی که البته از سوی برخی اعضای این کمیسیون و همینطور سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس تکذیب شد. بخش قالب اعضای کمیسیون ویژه صیانت اصرار دارند تا این طرح را نهایی اعلام کرده و با ارسال به شورای نگهبان آن را قانونی کنند. این در حالی است که موضوع مدیریت فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی است و علاوه‌بر آن نیـز نمایندگان در یک رأیگیری اســتمزاجی این طرح را از شــمول اصل ۸۶ قانون اساسـی خارج کردند و قاعدتاً بر این اســاس، فعالیت کمیســیون ویژه صیانت غیرقانونی تلقی می‌شود. درگیری‌های روز گذشته در جلسه علنی نیز در ارتباط با اظهارات سـه چهره مدافع این طرح و عضو کمیســیون ویژه صیانت است؛ لطف‌الله سیاهکلی، مرتضی آقاتهرانی و حسن نوروزی. تعداد کمی از اعضای کمیسیون از جمله غالمرضا نوری و جلال رشـیدی‌کوچی نیز می‌گویند جلســاتی در این رابطه تشکیل نشده و فعالیت کمیسیون غیرقانونی است. شنیده‌های سازندگی نیز حاکی از این است که هفته گذشته بین موافقان و مخالفان این موضوع در دفتر محمدباقر قالیباف جلســه‌ای تشکیل شده و رئیس مجلس سعی در مصالحه بین دو طرف را دارد. با این وجود، موضع روز گذشته سخنگوی هیات‌رئیسه نشان میدهد که قالیباف این بار خیال کوتاه آمدن مقابل پایداری‌ها را ندارد.