اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها معتقدند که سخنان مقام‌های رسمی ایران بسیار ناروشن و کاملاً گیج‌کننده است

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که درها را برای از سرگیری دیپلماسی هسته‌ای با ایران باز نگه داشته‌اند حتی در حالی که در پاســخ به هر سـوالی در این باره که آیا برجام مرده است به حاشــیه می‌روند. چهار روز پیش، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به بی‌بی‌سی گفت که بایدن هرگز نگفته دیپلماسی مرده است. وی هرگز نگفت که امکان رسیدن به تفاهمی با ایران مرده است. درواقع ما بارها و بارها،درست عکس این را گفته‌ایم. البته می‌شود درباره مردن یا نمردن برجام با کلمات بازی کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا من را منصوب کرده تا در پی حصول نتیجه‌ای دیپلماتیک باشم. اکنون آیا معنی سخنان مقام‌های آمریکایی این است که به دنبال تدابیر دیپلماتیک غیربرجامی هستند تا ایران را از دستیابی به بمب هسـته‌ای باز بدارند؟ در این اثنا همچنان نسخه‌ای از فشار حداکثری ۲ را دنبال خواهند کرد؟ یک مقام ارشد دولت آمریکا می‌گوید که آنها هنوز هم به دنبال یک حل‌وفصل دیپلماتیک بـرای چاره کردن نگرانی‌های بزرگ مرتبط با برنامه رو به رشد هستهای ایران هستند اما ایران تا امروز گفت‌وگوهای مستقیم را رد کرده است. این مقام آمریکایی افزود: ما مکرر گفته‌ایم که به نظر ما، راه بهتر این اســت که با گفت‌وگوهای مستقیم این کار را تدبیر کنیم اما ایــران همچنان رویگردان اســت. البته ما همیشــه راه‌هایی را برای ردوبدل کردن پیام با تهران داریم تا درباره آنچه منظور ماست، اشتباهی پیش نیاید به‌ویــژه در رابطه با تهدید علیه شــهروندان آمریکایی، آزادی زندانیان ما که در بازداشت غیرعادلانه هستند، حمایت نظامی ایران از روسیه. حتی در شـرایطی که مقام‌های آمریکایی و اروپایی گفته‌اند که به باور آنها چشم‌انداز احیای برجام بســیار دور است به نظر می‌رسد که مقام‌های ایرانی در این چند ماه مکرر تلاش دارند این ذهنیت را به مخاطب داخلی منتقل کنند که ممکن است گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌زودی از سر گرفته شود. همان مقام ارشد آمریکایی در این زمینه می‌گوید: برخی سخنان عمومی مقامهای رسمی ایران در این باره که خواهان بازگشت به گفت‌وگوهای هسته‌ای هستند، بسیار ناروشن و کاملاً گیجکننده است. مشکل اصلی این است که پس از موارد بسیار زیادی که ما به توافق نزدیک بودیم و ناگهان ایران پا پس‌کشید اکنون بسیار دشوار است که بر بدبینی غلبه کنیم. ما قبلاً هم شــبیه این حرفها را شنیده‌ایم.این بار چه چیز متفاوتی است؟ تنها تفاوتی که ما می‌بینیم این است که شرایط در کل؛ بدتر شده است. کارهای خود ایران موجب شــده که تمرکز ما از گفت‌وگوهای هسته‌ای، متوجه ارسال پهپادها به روســیه برای به‌کارگیری علیه اوکراین شود همچنین متوجه برخورد خشونت‌بار آنان علیه مردم خودشان. این مقام آمریکایی همچنین می‌گوید: هیچ فشار حداکثری شماره دویی در کار نیست. دولت بایدن یک دیپلماسی جدی را پیشنهاد می‌دهد. آمریکا و اروپا از هر زمانی زمینه ایران با هم متحدتر هستند. تفاوتهای زیادی (میان رویکرد ترامپ و بایدن) وجود دارد.

ترامپ، برجام را کنــار زد، ما تلاش کرده‌ایم که به آن بازگردیم. ترامپ فهرستی از درخواست‌ها را به ایران داد که اساساً به معنی تسلیم نظام بود اما برعکس ما، مجموعه‌ای از درخواست‌های بسیار واقعبینانه را ارائه دادیم که از حمایت دیگر شـرکای پنج به‌علاوه یک هم برخوردار شد تا ایران پایبندی به الزامات خود بازگردد و از گشایش در تحریم‌ها برخوردار شود. به‌عبارت دیگر ما به دیپلماسی باور داریم، ترامپ باور نداشت. نکته دیگر اینکه دولت ترامپ به‌تنهایی و یکجانبه اقدام کرد. ما با متحدان و شــرکایمان یکدست هستیم و با اروپایی‌ها شاید هر زمانی در گذشته متحدتر هستیم. این نتیجه ماهها دیپلماســی بردبارانه در تلاش برای احیای پیوندهایی است که دولت‌ترامپ به آنها صدمه زده بود. این است که هر وقت ایران به سراغ فرانسه، آلمان، بریتانیا یا خود ما می‌آید، یک پیام محکم و یکسان را می‌شنود.