اولویت چیست؟

پرویز خسروشاهی؛ اقتصاددان

۱ -مولدســازی دارایی‌های کل اقتصاد بر مولدسازی دارایی‌های دولت اولویت دارد. مانع اصلی مولدسازی دارایی‌های اقتصاد فضای نامساعد کسب‌وکار است. در فضای کسب‌‌وکار نامساعد مولدسازی دارایی‌ها دولت هم به نتیجــه دندان‌گیری نخواهد رسید.

۲ -به‌منظور ممانعت از به‌کارگیری منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد دولت در امور غیرضروری یکی از راه‌حل‌ها،تصفیه بدهی‌ها دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی همچنین بدهی بانک‌ها دولتی به بانک مرکزی با منابع مذکور است(کمک به اصلاح ناترازی نظام بانکی). راه‌حل دیگر واریز تمام مبالغ حاصله به‌حساب تک‌تک ایرانیان به نسبت مساوی است.

3 -برخی منتقدین طرح مولدسازی دارایی‌ها می‌گویند، دولت در حال فروش اموال مردم است. باید به این دسته از افراد گفت، دولت ایران همه روزه حدود یک میلیون بشکه نفت خام که آن هم دارایی مردم است، می‌فروشد و خرج می‌کند و این کار را هم نه امروز بلکه ۸۰ سال است که انجام می‌دهد. در بسیاری از مقاطع این رقم به چندین میلیون بشکه در روز هم می‌رسیده است. بخش مهمی از دارایی ها مازاد مورد بحث هم از محل فروش همین نفت خام طی سال‌های متمادی تامین شده است. اگر قرار بر انتقاد از فروش اموال مردم باشد باید بیش و پیش از آن بر فروش نفت خام انتقاد کرد.

۴ -اصولاً اشتباه در سیاست‌گذاری تعقیب کیفری ندارد و حداکثر برخورد با آن عزل مرتکبین چنین اشتباهاتی از سوی مقام مافوق یا رأی ندادن به آنها در انتخابات اســت. اما مشــاهده می‌شــود بعضی افرادی اعم از مدرن یا سنتی‌خواهان محاکمه این اشخاص می‌شوند و مواردی هم بوده که این خواسته به واقعیت پیوسته و مدیرانی به خاطر اشتباه در سیاستگذاری(البته از نظر مقام قضایی یا منتقدین) درگیر فرآیندها قضایی شده‌اند. گنجاندن مصونیت در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، شاید برای مصون ماندن دست‌اندرکاران امر مولدسازی از چنین خطر و احتمالی است تا آنان جرأت انجام وظیفه محوله را داشته باشند.