دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌گوید اقدام دولت برای عفو اهالی فرهنگ و ورزش و دانشجویان نباید از موضع منت باشد

حسین مرعشــی، دبیرکل کارگزاران سازندگی ایران روز گذشته درباره وعده رئیس‌جمهور برای عفو اهالی رسانه، فرهنــگ و ورزش و دانشجویان ایـن اقـدام را مفید اما دیرهنــگام توصیف و ابراز امیدواری کـرده تا این اقدام نه از  باب منت‌گذاری به اهالی هنر، فرهنگ و دانشگاهیان بلکه از سر یک وظیفه ملی که بر عهده دولت است، باشد. او با اشـاره به اینکه این اقدام باید به‌عنوان گام‌های اولیه برای بهبود شــرایط امور کشور باشد گفته است که واقعیت این است که جامعه در حال حاضر چند بخش است، وفاداران نظام در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شــده و ســالگرد انقلاب را جشــن گرفتند، هرچند ممکن اســت در دل آنها هم بابت مدیریت کشور خون باشد ولی به هر حال آمدند اما بخش‌هایی هم هستند که فاصله گرفته‌اند و نباید اینگونه تصور شود که با یکی دو اقدام می‌توان همه این مسائل را حل کرد.

مرعشی در گفت‌وگو با ایسنا ابراز امیدواری کرده است مجموعه اقداماتی برای بهبود شرایط آغاز شده باشد تا در یک دوره زمانی مناسب، کشور به یک تعادل برسد که در آن تعادل، اکثریت جامعه آنچـه را که می‌خواهد حاکم کند و اقلیت هم متناسـب با وزن واقعی خود در صحنه حضور داشته باشد تا بتوانند در قامت یک ملت با گرایش‌های مختلف و تنوع فکری و سیاسی ظاهر شوند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سخنرانی مراســم پیروزی ســالگرد انقلاب با تاکید بـر امتداد رویکرد عفو رهبر انقلاب به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در دولت از تسـهیلات و رفع محدودیت‌های بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داد و تاکید کرد دانشجویان و چهره‌هایی که در اغتشاشات دست به اقدامات غیرقانونی زدند، مشمول بخشودگی خواهند شد. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم از این اقدام دولت اســتقبال کـرد و در گفت‌وگویی این تصمیــم را اتحادبخش خواند. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز در واکنش به این اقدام گفته که بهترین دوره‌ای که می‌شود همه مشکلات حوزه هنر را حل کرد همین دولت است؛ چون دولت متعهد آزادی بیان و اهل گفت‌وگو با هنرمندان است. سال ۹۸ دانشجویان و هنرمنــدان احکام قطعــی در حال اجرا داشــتند. آیت‌الله رئیســی که رئیس قوه قضائیه بود، نامه‌ای نوشت و برای همه درخواست عفو کرد.