اسماعیل جبارزاده، عضو پیشین شورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران، سال گذشته در چنین روزی دار فانی را وداع گفت. او معاون سیاسی وزیر کشور در دولت دوازدهم، استاندار آذربایجان‌شــرقی در دولت یازدهــم و نماینــده اصلاح‌طلب حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در مجالس چهارم،پنجم، ششم و هفتم، عضو هیات‌ رئیسه مجلس‌ششم، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم بود. جبارزاده در سال ۱۳۳۹ در شهرستان خوی از توابــع آذربایجان‌غربی به دنیا آمد. دوران تحصیل را در این شــهر سپری کرد و با عضویت در سپاه پاسداران انقالب اسلامی مدتی را در جبهه‌های جنگ و دفاع از آب و خاک و کیان این کشــور پرداخت. او هم مانند بسیاری دیگر از سرداران و مدیران ارشد استان در لشکر همیشه سرافراز عاشورا سابقه فعالیت دارد. او مسئول بهداری لشکر عاشــورا بود.

او دانش‌آموخته دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تبریز و عضو هیات‌علمی دانشگاه‌ تبریز و رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ربع رشید تبریز بود. جبارزاده پس از موفقیت حسن روحانـی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با تصویب هیات دولت در ســال ۱۳۹۲ به استانداری آذربایجان‌شرقی منصوب شد و ۴ ســال عهده دار این سمت بود و در شــبانگاه چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ در ۶۱ سالگی بر اثر ایســت قلبی درگذشت. اسماعیل جبارزاده پس از آزادی ملوانان انگلیسی که توسط سپاه به دلیل تجاوز به مرزهای آبی ایران دســتگیر شده بودند، نسـبت به بدرقه محمود احمدی‌نـژاد از آنها هنگام آزادی اعتراض کرد و گفت: شــأن ملت ایران بالاتر از آن است که رئیس‌جمهورشان ملوانان متجاوز را بدرقه کند. او در دوره هفتم مجلس نیز به عدم شفاف‌گویی احمدی‌نژاد در مــورد نام بردن از افراد مورد اتهامش انتقاد کرد و به دولت در مورد متهم کردن دیگران تذکر کتبی صادر کرد. نام و یادش گرامی باد...