به بهانه‌ی انتشار دوباره‌ی روزنامه سازندگی

سیدافضل موسوی؛ مدیرمسئول

بعــد از ۱۲ روز توقیف با دستور قضایی و رفع اتهامات، روزنامه سازندگی از امروز منتشر می‌شود. در ابتدای امر باید از همه مردم،نخبگان و سیاستمداران و خوانندگان دائمـی و موقتی روزنامه سـازندگی بابت تاخیر اجباری در دسترســی به روزنامه عذرخواهی کنم و در کنار این تشکری دارم از همه عموم کسانی که در این مدت‌ حامی و صــدای روزنامه بودند و دست همه‌شان را به گرمی بفشـارم. علاوه‌بر این بابت، امکان انتشار مجدد روزنامه از همه مسئولان قوه قضائیه، دادسرای فرهنگ و رسانه و رئیس شعبه ۶ بازپرسی و از همه کسانی که دلسوزانه مساله را بررسی و به حصول نتیجه نهایی سرعت دادند، تشـکر می کنم. براساس شـنیده‌ها گویا ریاست محترم دولت و برخی دولتمردان هم نظر بر ادامه انتشار روزنامه داشتند که از آنها نیز قدردانی می‌کنم. درباره آنچه رخ داد اما چند نکته قابل توجه است: رسانه‌های داخلی صدای واقعی مردم هستند و می‌توانند انعکاس‌دهنده حقایق باشند.هر اندازه فضای رسانه‌ای کشور، باز باشد امکان طرح مطالبات واقعی مردم بیشتر می‌شود. دوری از برخوردهای سـلیقه‌ای با نشــریات و رسانه‌ها ایــن امکان را مهیا می‌کند تا پل ارتباطی مناسبی میان مردم-مسئولان ایجاد شود،پلی قابل اعتماد که هدفش حل مشکلات مردم و دوری از حاشیه یا فعالیت علیه کشور است. هر اندازه این فضا محدود شود و مردم احساس کنند که رسانه‌های داخلی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند واقعیت‌های جامعه را منعکس کنند، به‌راحتی رسانه‌ای خارج از کشور را انتخاب می‌کنند و به‌مرور مرجعیت رســانه‌ای کشور به برون‌مرزها منتقل می‌شود، کمااینکه تاکنون نیز این اتفاق رخ داده است. مساله بسیار خطرناک است و بارها درباره تبعات آن هشــدار داده‌اند.

بسیاری از کانال‌ها خبری و شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور فاقد اصلی‌ترین اصول حرفه‌ای کار خبری در همه نقاط دنیا هسـتند اما به دلیل برخی مشکلات در انعکاس اخبار در داخل کشور می‌توانند مخاطبینی را برای خود جذب کنند. طبیعی است سیاست‌گذاری پشت این شبکه‌های چیزی جز تخریب کشور از داخل نیست، بنابراین نهادهای نظارتی باید آزادی عمل بیشتری به رسانه‌ها رسمی داخل کشور بدهند طبیعی است که هر اندازه رسانه‌های داخلی بتوانند مشکلات موجود در دولت و بخش‌های دیگر را منعکس کنند، این مساله قدمی در راستای همراهی برای یک مشکل در درون خانه است و غیر اهل خانه از آن سودی نمی‌برند. از این حیث، خواسته اصلی اهالی مطبوعات ایجاد فضای امن برای حرکت در راســتای منافع کشور و انعکاس صدا و مشکلات امروز جامعه است.