مخالفان دولت گرجستان لایحه «عوامل خارجی» را ناقض «آزادی مطبوعات و آزادی‌های مدنی» خواندند و تا عقب‌نشینی دولت در خیابان‌های تفلیس ماندند

پس از چند روز اعتراض در گرجستان و کف خیابان‌ها تفلیس، حزب حاکم این کشور که بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را در دست دارد، عقب‌نشینی کرد و لایحه عوامل خارجی را پس گرفت. پارلمان گرجستان سه‌شنبه گذشته کلیات پیش‌نویس قانون جنجالی عوامل‌خارجی را در نخستین خوانش به‌تصویب رساند. به‌موجب این قانون،سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بیش از ۲۰درصد بودجه آنها از خارج از کشور تامین‌شود باید خود را به‌عنوان عوامل خارجی معرفی و در سامانه‌های مخصوص ثبت‌نام کنند. این سازمان‌ها پس از ثبت در سامانه افراد و شرکت‌ها خارجی تحت نظارت دستگاه قضایی گرجستان فعالیت خواهند کــرد و در صورت امتناع از قانون یاد شــده با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

منتقدان این لایحه که هنوز بــه تایید نهایی پارلمان گرجســتان نرسیده آن را مشــابه قانونی می‌دانند که مخالف و نیز خاموش کردن هرگونه انتقاد که معمولاً کرملین سال ۲۰۱۲ برای سرکوب رسانه‌ها و تشکل‌های عوامل آن به خارج نســبت داده می‌شوند به تصویب رسانده بود. گرجستان، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق سال ۲۰۰۸ میلادی با روسیه درگیر جنگ شد، بنا دارد به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد.

به گــزارش فرانسپرس، اقداماتی بحث‌برانگیز چون تصویب لایحه عوامل خارجی که مغایر با دموکراســی خوانده شــده کار تفلیس برای رسیدن به خواسته‌های خود در زمینه پیوستن به نهادهای مهم اروپایی و غربی را بسیار دشوار خواهد کرد. چند روز گذشته گرجستان شـاهد اعتراضات وسیع مخالفان این لایحه بود. حزب حاکم رویای گرجستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این لایحه از دســتور کار خارج شده اســت. در بیانیه این حزب بر ضرورت نیاز به کاهش تقابل در جامعه تاکید شده است. مخالفان دولت گرجستان در فراخوانی تازه خواستار برپایی تظاهرات علیه‌ تصویب پیش‌نویس قانون بحث‌برانگیز ماموران خارجی شدند که اپوزیسیون از آن به‌عنوان آزادی‌کشی یاد می‌کند. به دنبال فراخوان مخالفان، هــزاران نفر برای دومین روز پیاپی علیه آنچه که آن را ناقض آزادی مطبوعات و آزادی‌های مدنی می‌خوانند در خیابان‌های تفلیس، پایتخت، دست به تظاهرات زدند. در تظاهرات دیروز پلیس برای پراکندن تظاهراتکنندگان از خودروهای آب‌پاش اســتفاده و گاز اشک‌آور شلیک کرد.

اپوزیســیون بنا به آنچه در فراخــوان تظاهرات قصد دارد تا زمان لغو لایحه جنجالی مصوب در پارلمان هر روز دست به برپایی تجمعات اعتراضی بزند. نیکا ملیا از فعالان اپوزیسیون و چهره سرشناس جنبش اتحاد ملی، حزبی که میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهوری سابق و اکنون به زندان افتاده گرجستان پایه‌گذار آن بوده، در بیانیه‌ای تاکید کرد که خیابان‌های تفلیس تا زمان پیروزی هر روز شاهد برپایی تظاهرات خواهد بود.