انتقاد مهدویان با پاسخ مفصل مدیر سینمایی روبه‌رو شد

محمدحســین مهدویان، کارگردان فیلم‌های سینمایی لاتاری، ماجـرای نیمروز، ردخون و ... بـه عدم دریافت پروانه فیلمنامه کمدی‌اش در اینسـتاگرام واکنش نشان داد و مدیران ســینمایی را به رعب‌آور کردن فضا متهم کرد. او به دلیل عدم صدور پروانه نمایش برای فیلم شیشـلیک و پروانه ساخت برای فیلم بیگانه و شیرینی بله‌برون انتقادات تندی را نصیب مدیران ســازمان ســینمایی کرد. این درحالی بود که مهدی یزدانی‌خرم، نویســنده فیلمنامه بیگانه که آن را از رمان آلبر کامــو اقتباس کرده، پیش از این هم به عدم صدور پروانه ساخت بــرای این فیلم در اینســتاگرام خود اعتراض کرده بود. مهدویان در این نوشته ســینمای ایران را رو به احتضــار خوانده: اگر در بر همین پاشـنه بچرخد به زودی نفس‌های پایانی این سینمای محتضر و شما بخوانید به احتضار کشانده شده از دهان‌اش خارج می‌شود و ما آخرین نسـل از فیلم‌سازان ایرانی خواهیم بود که در آخرین روزهای حیات سینما لذت فیلم‌سازی را تجربه کرده‌ایم. این اظهارت در حالی مطرح می‌شود که مهدویان در میان فیلم‌سازان جوان به نوعی از نورچشمی‌ها به حساب می‌آمد و از اولین فیلمش از حمایت نهادها و سـازمان‌هایی از جمله سـازمان اوج برخوردار بود.

موقعیتی که برای دیگر فیلم‌سازان جوان وجود نداشت و عده‌ای از اهالی سینما او را فیلمساز برخوردار از انواع و اقسام رانت‌ها دولتی و حتی غیردولتی می‌دانستند. در پاسخ به انتقادات مهدویان بهمن حبشی، مدیرکل دفتر نظارت بر ساخت فیلم سازمان سینمایی واکنش نشان داد. این مدیر سازمان سینمایی با اشاره به اینکه مهدویان از ابتدا در جریان مخالفت شــورا با فیلمنامه مطرود بوده، تاکید کرده در جلسه حضوری ایشان با معاون نظارت سازمان چرایی رد شدن طرح به وی گفته شـد و قرار شد، نظرات شورا را در فیلمنامه اعمال کنند و مجددا به شــورا ارائه بدهند، متاسفانه وقتی بار دوم فیلمنامه به شورا آمد به دلیل رعایت نکردن نظر شورا و مخالفت آن با آیین‌نامه پذیرفته نشد.همه این موارد به تهیه‌کننده فیلم بلافاصله اعلام شـد چراکه اصولا طرف حساب شورای صدور پروانه فیلم‌سازی تهیه‌کننده فیلم است. متاسفانه درباره فیلمنامه مطرود جوری وانمود کردند که گویا شورا با آلبر کامو مشکل دارد! در صورتی که شورا با نوع اقتباس فیلم‌نامه مخالف بود نه کتاب بیگانه. درباره شیرینی بله‌برون هم به دلیل سیاه‌نمایی و نگاه بسیار بد و تحقیرآمیز به مردم فقیر و اشکالات زیاد شورا اعلام کرد که فیلمنامه مورد پذیرش قرار نگرفته است.

حبشی با اشاره به یادداشت مهدویان گفته است: فیلم‌سازی که داعیه پایان فیلم‌سازی با شور و شکوه‌ یک سال قبل را دارد باید پاسخ دهــد آیا فقط وقتی در به نفع او و تمایلات و خواسته‌ها او بچرخد، درست می‌چرخد؟ کشیدن چنین موضوعات و مباحثی به فضای مجازی و ایجاد حاشیه و هیاهو آیا برای به پاشنه درســت برگرداندن درب است یا برای اعمال فشار فزاینده رسانه‌ای برای عبور از قواعد و آیین‌نامه‌ها و ملاحظات اصولی حساب شده شورای پروانه‌ ساخت سینمایی؟! این شــیوه حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی تا کی ادامه خواهد داشــت؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای چنین راهبردی، یک بار به ذات آنچه در شورا در جریان است و تاکیدشان بر تولیدات بدون مساله تمرکز کنند و با ارائه متنی قابل دفاع و قابل قبول نظر مساعد شورا را جلب کنند؟ او عدم صدور پروانه ساخت برای دو فیلمنامه مهدویان را ممانعت از توقیف فیلم‌هایش پس از ســاخته شدن عنوان کرده است تا سرمایه یک سرمایه‌گذار صرفا به واسطه عدم مراقبت و ملاحظه یک نویسنده یا کارگردان و یا تهیه کننده دچار خسران نشود. پس از پاســخ این مدیر سینمایی، محمدرضا منصوری، تهیه‌کننده شیرینی بله‌برون و شیشــلیک با رد صحبت‌های حبشی گفت: به من چیزی را نگفتند. عین صورت جلسـه‌ای که برای من خواندند حتی بحثی درباره تلخی و سیاهی فیلمنامه نبود فقط گفتند که با ساخت این فیلمنامه موافقت نمی‌شود. شاید در صحبت‌های خصوصی‌شان بحث ســیاهی و تلخی بوده باشد ولی دوســتان در صورتجلسه این مساله را قیــد نکردند. با این اوصاف کلاف پیچیده عدم صدور پروانه برای مهدویان که روزی از فیلمسازان مورد وثوق ســازمان سینمایی بود، پیچیده‌تر شد و اینطور که از اوضاع برمی‌آید، مدیران سینمایی فعلا روی خوشی به این کارگردان و آثارش نشان نخواهند داد.