توافق تهران - ریاض ثمره‌های اقتصادی مثبتی دارد

سیدحسین مرعشی؛ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

اساساً وقتی که در سال ۱۳۷۸ روابط ایران و عربستان عادی شد و منافع آن هم نصیب ایران و کل کشورهای منطقه شد نباید اجازه می‌دادیم که روابط بین دو کشور مهم منطقه را کسانی که درک عمیقی از سیاست خارجی و منطقه‌ای ندارند به هم بزنند. حمله به سفارت عربستان در اعتراض به موضوعی که می‌تواند به‌صورت اعتراض طرح شود یا فریاد بلندی هم باشـد، لازم نبود که با تعرض به سفارت عربستان انجام شود. این کشور، ملت و منطقه همه از این حادثه ضرر کردند و الان که این اتفاق مبارک افتاده از کارهای بسیار خوب دولت آقای رئیسی است که ما از ایشان تقدیر می‌کنیم و باید تبریک بگوییم که با شایستگی این کار انجام شد. ممکن است ما با عربستان اختلافات بنیادین داشته باشیم و بعضی کشورها اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک دارند. روابط بین دو کشور به معنی هم‌موضع بودن کشورها تلقی نمی‌شود و هر کشــوری در عرصه بین‌المللی مواضع خودش را دارد و از اعتقــادات و برنامه‌های خودش حمایــت می‌کند و هیچ دلیلی وجود ندارد که کشـور بزرگ خلی‌جفارس و خاورمیانه روابطش قطع باشد. من این توافق را اقدام مبارکی میدانم که آثارش هم در اقتصاد ایران مثبت اســت و هم با گام‌های بعدی که افق‌هایش برای ما روشن شده، دولت آقای رئیسی می‌تواند مسائل با اروپا و برجام را احیا کند و انشاالله اقتصاد ایران در مسیر رشـد خوبی قرار میگیرد که ما به‌تدریج از موضع عزت، حکمت و مصلحت کارهای خود را در عرصه بین‌المللی پیش ببریم./ برنا