قلعه‌نویی این بار وارد تله تغییر نسل نمی‌شود او دنبال نتیجه‌گیری در جام ملت‌هاست تا بتواند در جام‌جهانی هم روی نیمکت ایران باشد

امیــر قلعه‌نویی پس از جام‌جهانی و پایان کار کارلوس کی‌روش در ایران، برای بار دوم سرمربی تیم ملی ایران شد. پروســه اولین حضور او در تیم ملی هم به همین شکل بود. او در پس از جام‌جهانی ۲۰۰۶ و نتایـج بدی که تیم ملی با هدایت برانکو ایوانکوویچ گرفت، جانشین ســرمربی کروات در تیم ملی شــد. در دوره نخست، اولین تورنمنتی که با تیم ملی پیــش روی قلعه‌نویی بود جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ بود که به‌طور مشترک در ۴ کشور آسیای جنوب‌شرقی برگزار می‌شد. حالا هم اولین تورنمنتی که قرار است تیم ملی به قلعه‌نویی در آن شرکت کند جام ملت‌های ۲۰۲۳ است که البتــه در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۴ در قطر برگزار خواهد شد. به این ترتیب، به نظر می‌رسـد ماجراهای قلعه‌نویی و تیم ملی در این دوره هم شــباهت زیادی به دوره قبلی داشــته باشــد. در این میان، یک نکته وجود دارد. قلعه‌نویی که در ســال ۲۰۰۷ فکر می‌کرد زمان دارد و حتــی در صورت ناکامی در جام ملت‌ها از کارش برکنار نخواهد شد سعی کرد در تیم ملی تغییر نسل ایجاد کند. او تغییرات بزرگی در تیم ایجاد کرد. البته او بازیکنی از نسـل جدید را وارد تیم نکرد و فقط سعی کرد چند بازیکن باتجربه را جایگزین چند بازیکن باتجربه دیگر کند. قلعه‌نویی در آن دوره بازیکنانی مثل ابراهیم میرزاپور،یحیی گل‌محمدی،سهراب‌ بختیاری‌زاده محرم نویدکیا و مهمتر از همه علی دایی را از تیم ملی کنار گذاشت. بازیکنان جدید اما چندان جوان نبودند. سیدمهدی رحمتی، سیدجلال حســینی، هادی عقیلی، ایمان مبعلی، مهدی رجب‌زاده، ابراهیـم صادقی و رضا عنایتی، بازیکنانی بودند که قلعه‌نویی فرصت بیشتری به آنها داد.

تیم ملی پس از پیروزی بر ازبکستان و مالزی و تساوی با چین، به‌عنوان تیم اول از گروهش صعود کرد. اما در مرحله یک‌چهارم نهایی پس از تساوی صفر – صفر با کره‌جنوبی در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی باخت و حذف شد.پس از بازگشت تیم ملی از مالزی،فدراسیون قلعه‌نویی را برکنار کرد. اتفاقی که باعث ناراحتی و دلخوری شدید این مربی شد. این دلخوری تا روزی که قلعه‌نویی دوباره سرمربی تیم ملی شد وجود داشت و امیر در هر فرصتی آن را ابراز می‌کرد. حالا دوباره ماجرا تکرار شــده است. قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی شده و جام ملت‌ها در پیش اســت. خواســته غالب جامعه فوتبال، تغییر نسل در تیم ملی است. تیمی که در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطـر در صعود از گروهش ناکام بــود چند بازیکن مسن دارد. کریم انصاری‌فرد، رامین رضاییان، وحید امیری، احســان حاج‌صفی و شــجاع خلیل‌زاده، بازیکنانی هستند که بالای ۳۲ سال سن دارند. تعداد بازیکنان ۲۹ و ۳۰ ساله هم در تیم ملی، به‌شدت زیاد است.

از شــانس بد قلعه‌نویی باز هم در دوره او تغییر نسل تیم ملی ضروری به نظر می‌رســد. اما آیا او این بــار چنین کاری خواهد کــرد؟ واقعیت این است که بعید به نظر می‌رسد قلعه‌نویی این بار تن بــه چنین کاری بدهد. اگر هم این کار را بکند دامنه وسیعی نخواهد داشــت. چرا که قرارداد قلعه‌نویی با تیم ملی ۴ سـاله اما مشــروط به نتیجه‌گیری در جام ملت‌هاســت. به این معنی که اگر تیم ملی در جام ملت‌ها خوب نتیجه بگیرد امیــر می‌تواند تا جام‌جهانی ۲۰۲۶ در تیم ملی بماند. به همین دلیل، ژنرال این بــار نتیجه‌گیری را در صدر اولویت‌هایش قرار می دهد نه تغییر نســل را. شــاید پروسه تغییر نســل پس از جام ملت‌ها و در فاصله باقیمانده تا جامجهانی ۲۰۲۶ انجام شود. امیر نیمکت تیم ملی را در سـال ۲۰۰۷ به این دلیل از دست داد که در تیم ملی تغییر نسل ایجاد کرد اما نتیجه نگرفت. این بار او در این تله نخواهد افتاد.