هراس شیراز ۲ این داستان ادامه دارد...

پاسخ سیدمحمدرضا رضازاده همسر انسیه خزعلی به سازندگی

ســیدمحمدرضا رضازاده، همسر خانم انسیه خزعلی در پاسخ به گزارش روزنامه ســازندگی که با تیتر هراس شیراز در تاریخ ۲۰ بهمن ماه منتشــر و به نام و نقش ایشان در موضوع تخریب بافت قدیمی شــیراز اشاره شــده بود، جوابیه‌ای ارسال کرد و خواستار آن شــد مطابق با ماده ۲۳ قانون مطبوعات پاسخ وی با عنوان احیاء قلب مجروح شیراز با اجرای طرح ساماندهی پیرامون حرم مطهر احمدابن موسی شاهچراغ(ع) در همان صفحه و با همان تیتر منتشر شود. این پاسخ را در ادامه بخوانید.

حدود دو دهه قبل توسط یک شــرکت سرمایه‌گذاری، پروژهای تجاری و اقامتی در حدفاصل حرم حضرت احمدابن موسی شاهچراغ(ع) و سـیدعلاالدین حسین علیهماالسلام در جنوب این دو حرم مطهر تحت عنوان بین‌الحرمین اجرا شد. این پروژه بافت تاریخی شــیراز در محدوده دو حرم را به دو نیمه تقســیم کرد. ارتباط دو بخش شــمالی و جنوبی را محدود کرد و لطمه‌ای جدی به بافت تاریخی مرکز شیراز وارد کرد.

آن روزها صدای اعتراض تولیت وقت آستان مقدس شاهچراغ(ع) در مخالفــت با این طــرح که علاوه‌بر پیگیری موضوع از طرق مختلف،حتی با نصب بنری در ابعاد بــزرگ چندین متری در کنار درب ورودی صحن مطهر، مخالفت جدی خود را با اجرای این طرح اعلام می‌کرد به جایی نرسـید. آنهایی هم که امروز در مقابله با طرح ســاماندهی پیرامون حرم مطهــر، که اقدامی اســت در جهت مناسب‌سازی محیط، احیاء زندگی در بافت پیرامونی، حفظ و مرمت آثار ارزشمند تاریخی و ایجاد محیطی فرهنگی و معنوی درخور ســومین حرم اهل بیت(ع) به مخالفت برخاسته‌اند و با انتشار مطالب خلاف واقع جوسازی می‌کنند، اقدام درخوری برای جلوگیری از اجرای آن پروژه به عمل نیاوردند! همان‌ها که بعضیشان آن زمان بر کرسی‌ها مسئولیت میراث فرهنگی کشور تکیه زده بودند و امروز طلبکارانه در جایگاه مدعی ایســتاده‌اند! سایر بخش‌های بافت پیرامون حرم مطهر نیز طی سال‌های گذشـته در چنبره بی‌عملی مسئولین دستگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های متنوع، کارشناسان دور و غریبه با محیط و فضاسازی‌های غرض‌آلود گرفتار شده است و روزبه‌روز فرسوده‌تر و زندگی در آن سخت‌تر می‌شود. امروز شیرازی‌های قدیم ساکن قسمت‌هایی از این محدوده، جای خود را به اتباع بیگانه داده‌اند یا خانه‌هایشــان مأمن معتادان و بزهکاران شــده است. بعضی هم که چه بســا شیراز را همان شــیراز برگزاری جشن هنر در ماه مبارک رمضان و شــیراز برپایی جشن‌های دو هزار و ۵۰۰ ساله می‌پسندند. توجه به ظرفیت والای معنوی سومین حرم اهل بیت(ع) را برنمی‌تابند. مایل نیستند سـاماندهی پیرامون حرم‌های مطهر به نتیجه مطلوبی برسد.

سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۹ به شیراز، نقطه عطفی بود در توجه دادن به میراث گرانبهای معنوی شیرازیان، در کنار دیگر داشته‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی مردم این خطه که همان مجاور و ساکن حرم اهل بیت(ع) بودنشان است. پس از آن سفر بود که شورای عالی شهرســازی و معماری مصوب کرد، طرح تفضیلی شیراز در محدوده ۵۷ هکتاری اطراف حرم با رویکرد احیا هویت فرهنگی- مذهبی مرکز تاریخی شهر شــیراز تهیه شود. گرچه طی ۱۵ سال گذشته عناصری اجازه نداند این تصمیم به نتیجه مطلوب خود برسد. ۵۷ هکتار وسعت منطقه‌ای است محدود به خیابان‌هایی که حرم مطهر در آن واقع شده است و هرگز به‌معنا توسعه دادن صحن و شبستان و رواق در این وسعت نیست (که بعضی به‌دروغ نشر می‌دهند) بلکه در این محدوده ضوابط طراحی باید با محوریت حرم مطهر تعریف شود. مثلاً معماری اسلامی در نمای ساختمان‌ها رعایت شود با ایجاد محدودیت در ارتفاع ساختمان‌ها به نحوی که گنبد حرم را تحت‌الشعاع قرار ندهند. آنچه در مشهد مقدس رعایت نشده است.

در فاصلــه میان دو حــرم حضــرت شاهچراغ(ع) و سیدعلاالدین(ع) محدوده‌ای حدود ۲۰ هزار مترمربع که بیش از نیمی از آن نیز امروز فضای باز است با هندسه‌ای که کمترین تداخل با ساختمان‌های واجد ارزش داشته باشد به‌عنوان میدان پیاده‌راه شهری، نه صحن میان دو حرم (که به‌دروغ نشر می‌دهند) پیشبینی شده است و براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، آثار تاریخی ثبت شده یا واجد ارزش واقع در این محدوده نیز تماما باید حفظ و مرمت شود. لیکن با کاربری‌فرهنگی مناسب با دوحرم‌مطهر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. آنجا صحن نیست که در سطح یا با احداث زیرزمین، قبری در آن ساخته و فروخته شود(که بعضی به‌دروغ نشر می‌دهند) بلکه یک فضای عمومی شهری است که موجب احیا زندگی در بافت تاریخی اطراف خود خواهد شد و تحت مدیریت آستان‌های مقدس نیز قرار نخواهد گرفت و در اختیار مدیریت شهری خواهد بود. طرح ساماندهی پیرامــون حرم مطهر در شــیراز به‌خالف مشــهد مقدس حلقه وصل میان آســتان‌های مقدس و بافت قدیمی شــیراز را دوباره احیا می‌کند. دسترسی امکانات شــهری را با حداقل تغییرات برای فراهم کردن امکانات زندگی امروز شهری در آن محدوده فراهم می‌سازد.فضایی شایسته سومین حرم اهل بیت(ع) در فاصلـه دو حرم مطهر و دیر امام‌ زادگان به وجود می‌آورد و بـه ناهنجاری‌های اجتماعی موجود پایــان می‌دهد. چه خوب بود استاد محترم دانشگاهی که حتماً صاحب دانش و تجارب ارزشمندی در رسته علمی خود هستند، در مفاد نامه‌ای هم که با امضای تمام مسئولین شهر(استاندار- نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه- همه نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی- رئیس شورای اسلامی شهر- تولیت‌های آستان مقدس) رسیده اســت، تأمل بیشــتری می‌کردند و از این صدای نظام به‌مثابه فاجعه تاریخی یاد نمی‌کردند. این احتمال را هم می‌دانند که خود اهل و ساکن شیراز هستند و سال‌ها تجربه مدیریت در عرصه‌های مختلف را دارند اگرنه بیشــتر از ایشان به‌اندازه خود ایشــان دغدغه حفظ میراث فرهنگی شهرســتان را دارند. آخر در کجای آن نامه درخواست تسریع در تخریب بافت تاریخی جهت توسـعه صحنه‌ای این بقاع متبرک شده است که آقای کامبیز مشتاق‌گوهری،(عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران نه هر آدم بی‌نام‌ونشانی) بی‌محابا این تهمت‌ها را به قلم می‌آورند؟ تصویر نامه به شــماره ۰۰/۲۶۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ تمامی مسئولین شیراز به ریاست محترم جمهوری انعکاس و تنویر افکار عمومی ضمیمه است. برای ایجاد فضای ملتهب می‌نویســند، تیغ لودرهـا و بولدوزرها بافت تاریخی شیراز را تهدید می‌کند. لودرها و بولدوزرها درحال تخریب و آواربرداری بناها تاریخی هسـتند و چون چنین اتفاقی نیفتاده است، دروغشان به‌زودی برملا می‌شود. در جمله بعدی ادامه می‌دهند ظاهراً عملیات تخریب متوقف شده است! تصویر خانه معروف به خانه حســنی که توسط آستان حضرت شاهچراغ(ع) تملک و مرمت شده به پیوست ارسال می‌شود تا با چاپ آن عملکرد آستان نسبت به بناهای باارزش برای مردم روشن شود.موجب تعجب است که در عبارت صفحه اول زیر سرواژه(تیتر) نوشته می‌شود، نقش سـیدمحمدرضا رضازاده، همسر انسیه خزعلی در تخریب بافت تاریخی شیراز چیست؟ شما اگر نسبت به‌نقش یا عملکرد بنده ابهام انتقادی دارید چه‌ربطی به همسرم دارد؟ آیا طرح ساماندهی پیرامون شاهچراغ ارتباطی با معاونت امور بانوان ریاست‌جمهوری پیدا می‌کند؟ این رفتار شایسته روزنامه‌ای که ارگان یک‌ حزب سیاسی مدعی اصلاحات در کشور است، نیست. آیا بهتر نیسـت ابتدا به اصلتح روش‌ها و رفتار سیاسی خود بپردازید تا بتوانید اعتماد جامعه را به خود جلب نمایید؟ سالهاســت که قلب شهر شیراز در کش‌وقوس این هیاهوها رنجور مانده و علائم حیاتــی آن رو به ضعف می‌گراید.

بنده به‌عنوان عضو هیات امنای آستان‌مقدس و مشاور تولیت‌محترم حرم‌مطهر شاهچراغ(ع) از طرح‌ ساماندهی پیرامون حرم که نتیجه بررسی‌های طولانی، جلسات متعدد درسطوح مختلف و بازدیدها کارشناسی مکرر است و باتوجه به‌‌تجارب تلخ شیرین دیگر شهرها مذهبی کشور، رویکرد هماهنگی با بافت تاریخی و حفظ میراث فرهنگی را در کنار جنبه‌های دیگر طرح با جدیت دنبال کرده و به امضای اعضای کمیسیون ماده پنج ازجمله میراث فرهنگی و راه‌وشهرسازی رسیده و تصویب شــورای برنامه‌ریزی استان را اخذ کرده است به جد دفاع می‌نمایم و امیدوارم همه دغدغه‌مندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ کشور عزیزمان بدون تاثیرپذیری از اصحاب دروغ،فریب سیاه‌نمایی جوانب مختلف این طرح را مورد توجه قرار دهند. و البته حق طرح شــکایت علیه کســانی که مطالب خلاف واقعی را به‌بنده نسبت داده‌اند برای خویش محفوظ می‌دارم.