دیدار رهبر انقلاب با مسئولان نظام در عید مبعث حاوی چه نکاتی بود؟

سیدافضل موسوی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

روز گذشته به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، رهبر انقلاب دیداری با مسئولان فعلی و سابق نظام و سفرای برخی کشورهای اسلامی داشتند. در این دیدار علاوه‌بر تشــریح و تبیین نکات مهمی دربــاره اهمیت مبعث پیامبر اسلام، ایشــان نکاتی مهم درباره شرایط امروز طرح کردند.نکاتی حاوی راهبردهایی برای تمامی کشورهای اسلامی با الهام از پیــام و مفهوم بعثت که توســل به آن می‌تواند بســیاری از بحران‌های فعلی دنیای اسلامی را حل کند. چند نکته در اظهارات ایشان قابل توجه و نیازمند دقت همه مردم و مسئولین است:

۱. ایشان یکی از گنجینه‌های بعثت را استقامت و آن را رمز و راه رسیدن به هر مقصودی دانستند. رهبر انقلاب همچنین اقامه قسط را نعمت بعثت پیامبر به بشر خواندند و بر اهمیت آن تاکید داشتند.

۲. در این دیدار رهبر انقلاب در بیانات خود به آیه شریفه اشداءُ علی الکفّارِ رحماءُ بینهم اشاره مستقیم کردند و در تفســیری مهم اشـداء را نه بهمعنی مقابله سخت و برخورد سخت با کفار بلکه به معنای محکم و غیرقابل نفوذ بودن مقابل دشمنان اعلام کردند. البته ایشان که ارتباطات خوب با اختیار منظــم و عاقلانه با جوامع دیگر دنیا را نیز مورد تاکید قرار دادند اما تاکید موکد داشتند که باید در مقوله نفوذ بسیار جدی و هوشیار بود چراکه در این حوزه انسان و جامعه عملاً تحت کنترل و مدیریت بیگانه قرار میگیرند.

۳. رهبر انقلاب در این عید خجسـته بـر اهمیت مهر و محبـت و صفا و صمیمیت در میان افراد جامعه تاکید کردند و این موارد را هدایای ارزشمندی از بعثت رسول خاتم خواندند که این نکته نیز در جای خود بسیار قابل توجه بود. ایشــان همچنین اجتناب و کناره‌گیری از طغیانگران عالمرها شـدن از ظلمات و زنجیرهای جهل و تعصب و جمود و توقف را از جمله هزاران گنجینه ممتاز بعثت برای عالمیان دانستند.

۴. ایشان در این روز مبارک از اهمیت پیام بعثت در ارتباط با مساله فلسطین نیز سخن‌گفتند و تاکید کردند که مساله فلسطین از جمله ضعف‌ها مهم امت اسلامی است و به رفتارهای برخی کشورهای منطقه که به این بحران دامن زده و رفتار خیانتکارانه آنها که پشــت به این امت مسلمان کردند نیز اشاره داشتند.

۵. رهبــری با تاکیدبر اینکه یک ملت و یک کشـور در مقابل چشمان تماشاگر دنیای اسلام مورد ظلم بی‌پایان و هر روزه رژیمی وحشــی، خبیث و شــرور قرار گرفته است و کشورهای اسلامی با این همه ثروت،ظرفیت و توانایی فقط نگاه می‌کنند با صراحت راهبرد جمهوری اسلامی را حمایت علنی از فلسطین خواندند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی در این مسیر هیچ تعارف یا ملاحظه‌ای ندارد.

۶. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه تمرکز امروز دشــمنان اسلام بر محور ایران‌هراسی اســت از کشورهایی که با ایران‌هراسی دشمنان اسلام هم‌صدا شدند، در حالی که خود باید در کنار کشورهای دیگر مسلمان صدای مردم فلسطین باشند، انتقاد کردند.

۷. یکی از نکات بسیار مهم برای اینجانب که در این دیدار حاضر بودم، تاکید رهبر انقلاب بر زلزله بزرگ اخیر در ترکیه و سوریه بود که ایشان به مردم داغدار این زلزله نیز اشاره کرده و از آنها نیز در این روز مهم یاد کردند.