سازمان حفاظت محیطزیست درباره ادعای تزریق داروی اشتباه به پیروز و برخی اظهارنظرها درخصوص مرگ او اطلاعیه‌ای صادر کرد

هفته پیش پیروز، یوزپلنگ محبوب ایرانی که در محیطی خارج از طبیعت به‌دنیا آمده بود به‌دلیل‌ آنچه مشکلات کلیوی عنوان شد از دست رفت. این مرگ واکنش‌های فراوانی در میان کاربران شبکه‌ها اجتماعی به همراه داشــت و عوامل متعددی درباره مرگ این حیوان اعلام شد. در این میان جمعه ۱۲ اسفند تسنیم در گزارشی مرگ پیروز را به تزریق داروی اشتباهی در بدو تولد نسبت داد. بر همین اساس، دیروز سازمان محیط زیست اطلاعیه‌ای منتشر و این ادعا را رد کرد. در اطلاعیه سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: پیروز اولین زادآوری توله‌یوز در پروژه تکثیر در اسارت یوز ایرانی بوده که با همت و تلاش متخصصان و کارشناسان ایرانی انجام شد و از زمان تولد این توله‌یوز از همه ظرفیت‌ها ملی و بین‌المللی برای رشد و درمان او استفاده شد.

در ادامه اطلاعیه تصریح شده است: پس از اعلام خبر تلف شدن پیروز با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ این توله‌یوز و شفاف‌سازی تمام اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده از طریق پورتال سازمان‌حفاظت محیط زیست به‌عنوان راوی اول، گزارش‌هـا و اظهارات متناقض درخصوص شــرایط و روند درمان او انتشــار یافت که موجب تشویش اذهان عمومی شــده است. 

به‌عنـوان مثال قبل از ارائه گزارش پاتولوژی گفته شــد که تزریق داروی اشتباه موجب از کار افتادن کلیه پیروز شده یا اینکه اخیرا یک عکس در شــبکه‌های اجتماعی منتشـر و گفته شده مربوط به تاکسیدرمی پیروز است. حال آنکه در دنیا بعد از تلف شدن حیات وحش چه به‌صورت طبیعــی یا در اثر حادثه، از علم تاکسیدرمی بــرای اســتفاده در موزه‌های تنوع زیستی اســتفاده می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست، اظهارنظرهای غیرکارشناسی از این دســت که در ارتباط با مقولات تخصصی و علمی بیان‌می‌شوند را غیرسازنده و موجب نگرانی جامعه عنوان کرده،این حق را برای خودمحفوظ می‌داند که هر گونه اتهام ناروا و شبهه‌افکنی را از طریق مراجع صالحه پیگیری کند. این اطلاعیه می‌افزاید: از ســوی دیگر علمی بودن این پروژه و دستاوردهای این اقدام بزرگ در حاشیه قرار گرفت و متاسفانه بیشـتر به جنبه چهره‌سازی از توله‌یوز نر پردیسان پرداخته شــد. با این وجود، تمام اسناد مربوط به پیروز از زمان تولد (سزارین صحرایی) تا تلف شدن در بیمارستان دامپزشکی برای مطالعـه تیم علمی این پروژه و کاهش خطای ریسـک‌های آتی در موارد مشابه موجود است. در همین راستا بلافاصله پس از تلف شدن پیروز نمونه‌برداری موفقی از او انجام‌شد و برای حفظ ذخیره ژنی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی کشور منتقل شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: سـازمان حفاظت محیط زیست هیچگاه خود را بی‌نیاز از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و متخصصان ندانسته اســت و از آنجا که پروژه تکثیر یوز در اســارت همچنان ادامه دارد، برای موفقیت بیشــتر در اجرای این پــروژه از رهنمودهای علمی و کارشناسی استقبال می‌کند.