نتیجه نام‌گذاری امسال با پوست و گوشت و استخوان مردم عجین شده است

محسن هاشمی‌رفسنجانی؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

تا آنجایی که به خاطر دارم رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۸ هر ساله عنوانی هدفمند و جهت‌ده به دولت، افکار عمومی و عامه مردم، به عنوان نام سال برگزیدند که تا امسال هم ادامه داشته است. قطعا این نام گذاری‌ها جنبه شعاری نداشته و براساس نگاه کارشناسی مشکلات تحولات، اولویت و اهمیت مسائل انتخاب می‌شوند. یادآوری برخی از این نام‌گذاری‌ها که عمدتاً اقتصادی بوده خالی از لطف نیست برای مثال اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف جهاد اقتصادی، تولید و حمایت از کار و سرمایه، حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی- چه اقدام و چه تولید و اشتغال حمایت از کالای ایرانی، رونق و جهش تولید، مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و تولید دانش بنیان از مواردی بود که در ۱۴ سال اخیر که عمدتاً مشکلات اقتصادی بر کشور حاکم بود انتخاب شد.با نگاهی به این نام گذاری‌ها روشن‌ است که با وجود پیگیریهای ایشان و تلاش‌های کم و بیش دولت و مردم نتیجه آن طور که انتظار مردم بوده و در حد انتظار ایشان محقق نشده است.

به بیانی دیگر در این سال‌ها،حق نام گذاری‌ها ادا نشد و از کمیت و کیفیت اجرای آن نیز گزارش دقیقی در دست مردم نیست. اگر فرض کنیم که نام گذاری‌ها شعاری نیست نباید در حد شعار باقی بماند و باید آحاد مسئولان و مردم به آن بپردازند و حس درونی اجرای آن را پیدا کنند، هرچند کم و محدود. متاسفانه بعضاً چنین نبوده است. البته طبیعی است که اجرای حقیقی مفهوم و هدف نام گذاری‌ها طی ۱۲ ماه امکان پذیر نباشد اما باید مشخص شود که هر ساله چه مقدار به سمت اجرای آن پیش می‌رویم. مسلماً باید همه این نام گذاری‌ها دنبال و نباید درگیر بی توجهی و غفلت شوند.

می دانیم که در انتهای سال‌ها دهه ۸۰ بالاخره پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت رفت و در طول چند سال ۷ قطعنامه علیه نظام دولت و مردم ایران صادر شد و نتیجه آن را در ابتدای دهه ۹۰ بعد از اثرگذاری تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن کانال‌های مراودات مالی و بین المللی و جهش نرخ ارز از هزار تومان به چهار هزار تومان شاهد بودیم که باعث ایجاد انتظارات تورمی شدید و کسر بودجه و تورم‌های بالای ۳۰ درصد در سال های ۹۱ و ۹۲ شد. 

بعد از دولت یازدهم و با مذاکرات برجامی چند سالی شاهد ثبات نرخ ارز بودیم اما مجدداً با خروج ترامپ از برجام شاهد افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بیشتر برای اقتصاد ایران بودیم لذا در این سال‌های اخیر به تورم‌های بالای ۴۰ درصد و اخیراً ۵۰ درصد رسیدیم و به همین دلیل بود که مقام رهبری نام امسال را مهار تورم و رشد تولید برگزیدند.

تفاوت نامگذاری سال ۱۴۰۲ - مهار تورم و رشد تولید با نام گذاری سال‌های قبل همانند همت و کار مضاعف يا حمایت از کالای ایرانی یا اقتصاد مقاومتی در امکان راستی آزمایی اجرای آن توسط مردم در انتهای سال است. بدین معنی که به رغم وجود برخی پیوستگی ها در نام گذاری سال‌های اخیر، قابلیت راستی آزمایی تحقق شعار در عمل توسط مردم به سادگی وجود نداشت مگر اینکه دستگاه‌های حکومتی خود گزارشی در این زمینه تهیه و در اختیار مردم قرار دهند اما نام گذاری امسال با گوشت و خون مردم عجین است و اگر خدایی ناکرده اتفاق مثبتی نیفتد به سادگی دیده می شود. معظم له همواره تاکید کردند که این نام گذاری ها جنبه یک ساله ندارد و باید مستمراً پیگیری شود اما باید نتیجه نامگذاری هر ساله راستی آزمایی شده و برای مردم احساس پیشرفت و امید ایجاد شود، یعنی کاهش تورم ماه به ماه و یا سال به سال حس شود هر چند این روند اندک باشد اما باید امیدآفرینی برای مردم ایجاد کند.