سیدمحمد خاتمی در دیدار جمعی از فرهنگیان و نمایندگان تشکله.ای صنفی معلمان مطرح کرد:

سیدمحمد خاتمی در دیدار جمعی از فرهنگیان و نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان گفت: شخصیت عاطفی، عقلانی، علمی و اجتماعی فرد نوعاً در دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و بیشترین زمان دوران کودکی و نوجوانی در اختیار نظام آموزش‌وپرورش است بنابراین نقش آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری و تجلی شخصیت واقعی انسان بسیار مهم است. او با انتقاد از نگاه ایدئولوژیک به «ساختن انسان»، ساختن را شی‌انگاری انسان عنوان کرد و افزود: در این نگاه، انسان شی‌ای است که می‌توان او را هر طور که بخواهیم، بسازیم و آن را شکل بدهیم در حالی که ساخته شدن انسان، یک فرآیند است که آموزش‌وپرورش می‌تواند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشد. به گزارش جماران، خاتمی افزود: اگر جامعه در هر یک از این سه اصل امکان مساوی دستیابی به «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» مشکل داشته باشد، عمده‌ترین مسئولیت آن متوجه حکمفرمایی است، یعنی نتیجه حکمرانی بد است. ملاک و معیار سنجش خوبی حکمرانی به این است که این سه اصل در جامعه رعایت شود؛ حاکم چقدر توانسته در جامعه فقر را از بین ببرد و ایجاد برابری کند؟ چقدر توانسته در افراد جامعه احساس منزلت ایجاد کند؟ و چقدر زمینه را برای انتخاب مردم و آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود فراهم کرده است؟ اگر هر سه نبود که وامصیبتا و اگر در هر بخشی مشکل وجود داشته باشد، در آن قسمت حکمرانی، بد است و باید تغییر کند. خاتمی افزود: اگر جامعه احساس مشارکت در امور داشته باشد برخی مشکلات را هم تحمل می‌کند، اما اگر مشارکت نداشته باشد نارضایتی تبدیل به نفرت می‌شود و نفرت، خشم می‌آورد و بحران‌هایی پدید می‌آید که حل آنها آسان نیست. وی در پایان گفت آنچه خیرخواهان بارها گفته‌اند که بیایید آزادی و عفو عمومی بدهید و حصر را بردارید و زندانیان را آزاد کنید، گوش ندادند، ولی می‌توانیم آرزو کنیم که همه آنها که در بند و در محدودیت و حصر هستند و زندانیان سیاسی، به‌خصوص معلمان و کارگران زندانی آزاد شوند و همه با هم در کنار یکدیگر، جامعه متکثر ایران را با هدف اعتلا و پیشرفت و برخورداری جامعه و حفظ حرمت افراد پیش ببریم؛ معتقدم انقلاب این را می‌خواست و اگر امروز نیست، یعنی انقلاب از مسیر خود منحرف شده است.